Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Rusmiddelstatistikk for 2006

Publisert Oppdatert


Her finner du statistikk for 2006 fra Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning - tidligere Statens rettstoksikologiske institutt (SRI). Data som er produsert før januar 2003, refererer til SRI som kilde.


Har du funnet en feil?

Veitrafikksaker

Antall pågripelser i 2006 med mistanke om påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, viser små endringer i forhold til foregående år. Det er registret en liten økning i tilfeller med andre rusmidler enn alkohol i forhold til 2005 (ca. 6%), mens antall registrerte alkoholtilfeller har vært tilnærmet konstant siden midten av 90-tallet med ca. 5 – 5500 tilfeller pr. år, basert på summen av luft- og blodprøver. (Fig.1). Antall tilfeller med mistanke om andre rusmidler enn alkohol fordelt på fylker, viser relativt store variasjoner, fra Telemark og Aust-Agder som ligger på topp med over 120 tilfeller/100 000 innbyggere til Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag med rundt 50 tilfeller/100 000 innbyggere (fig. 2).

Mottatte veitrafikksaker - mistanke om alkohol/andre rusmidler

Statistikk_RE_2006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. * Antall alkoholtilfeller omfatter summen av luftprøver registrert hos UP og blodprøver analysert ved Folkehelseinstituttet.

Mottatte veitrafikksaker der politiet har mistanke om andre stoffer enn kun alkohol - antall prøver pr 100 000 innbyggere fordelt på fylker.

Statistikk_RE_2006_fig-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Påvisning av enkeltstoffer i veitrafikksaker

Metamfetamin representerer den største endring i positive funn av illegale stoffer, fra underkant av 10 % positive funn i  2003 i forhold til totalt antall mottatte saker, til nærmere 20 % positive funn i 2006 (Fig. 3). Økning i beslag av metamfetamin i Norge er også registrert hos Kripos, samt i flere andre europeiske land. Amfetamin og cannabis ligger stadig på topp med rundt 30 % positive funn. Det må her bemerkes at enkelte positive funn av amfetamin, kan skyldes inntak av metamfetamin, som delvis omdannes i kroppen til amfetamin.For andre illegale stoffer (ecstasy, kokain og heroin – registrert som 6-monoacetylmorfin – 6-MAM) ble det ikke registrert noen vesentlige endringer. 

Diazepam representerer den største økning i funn av legemidler, fra ca. 20 % positive funn i forhold til totalt antall mottatte saker i 2004, til nærmere 35 % positive funn i 2006 (Fig. 4).  Nedgang i positive funn av flunitrazepam forsetter etter ”toppåret” i 2002 hvor stoffet ble påvist i over 40 % av sakene. For de andre legemidlene illustrert i fig. 4, ble det ikke registrert vesentlige endringer i 2006 i forhold til foregående år.

Funn av illegale stoffer i prosent av totalt antall mottatte saker

Statistikk_RE_2006_fig-3B.jpg

Figur 3. Enkelte amfetaminfunn skyldes inntak av metamfetamin

Funn av legemidler i prosent av totalt antall mottatte saker

Statistikk_RE_2006_fig-4.jpg

 Figur 4

Andre saker
Figur 5 gir en oversikt over alle mottatte saker som ble registrert i 2006. Figuren viser små endringer i forhold til 2005. Figur 6 viser en oversikt over de vanligste stoffunn i kriminalomsorgssaker. I vel 20 % av sakene ble det påvist ett eller flere rusmidler, mens metamfetamin synes å øke mest, tilsvarende som i veitrafikksakene. 

  Mottatte saker - alle sakskategorier

 

Statistikk_RE_fig-6B.jpg

Figur 5 

Stoffunn i kriminalomsorgssaker i prosent av totalt antall mottatte saker (ca 24 000 saker pr år) 

Statistikk_RE_2006_fig-5.jpg

Figur 6