Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Ny kontaktinformasjon til Rettsmedisinske fag

Rettsmedisinske fag ble overdratt til Oslo universitetssykehus fra og med 1. januar 2017 og har fått ny fakturaadresse og nye postadresser, telefonnumre og e-postadresser.

All virksomhet på rettsmedisinske fag er overdratt fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Olso universitetssykehus har ny fakturaadresse nye postadresser, e-postadresser og telefonnumre til virksomheten, inkludert ny e-postadresse og telefonnummer til alle medarbeidere i avdelingen.

Nye postadresser og ny fakturaadresse til virksomheten:

Sending av prøver til analyse i toksikologi –
Rettstoksikologi
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS-HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Sending av brev til toksikologi –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Sending av prøver og brev til rettsgenetikk straffesaker –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettsgenetikk straffesak
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Sending av prøver og brev til rettsgenetikk slektskap –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettsgenetisk slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Sending av prøver og brev til rettspatologi –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettsmedisinske undersøkelser av barn
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Ny fakturaadresse:
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Regnskapsavdelingen inngående faktura
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Nytt organisasjonsnavn og -nummer:
Organisasjonsnavn: Oslo universitetssykehus HF Rettsmedisinske fag Lovisenberg.
Organisasjonsnummer: 917 996 318.

Med virkning fra mandag 20. februar 2017 er alle telefonnumre og e-postadresser for Avdeling for rettsmedisinske fag endret, det inkluderer også telefonnummer og e-postadresse til alle ansatte på avdelingen.

I denne tabellen er nye telefonnumre og e-postadresser til områder i avdelingen med ustrakt kontakt:

  Telefontid Telefon E-post

Rettsmedisinske fag

 

23013000

 

Rettspatologi / klinisk rettsmedisin

 

08.00-14.30 (ekspedisjon)

 

23013200

rettspatologi@ous-hf.no

Barnedød 0-4 år

24/7 døgnvakt

Lege

Dødsstedskoordinator

 

46913734

94132957

 

rettspatologi@ous-hf.no

Rettstoksikologi og rusmiddelforskning

 

08.00-15.00

23013010

rettstoks@ous-hf.no

Rettsgenetikk straffesak

 

08.00-15.00

23013170

biologiske-spor@ous-hf.no

Rettsgenetikk slektskap og identitet

 

09.00-15.00

23013150

rettsgenetikk@ous-hf.no

Om overdragelsen

Regjeringen har vedtatt å overdra Område for rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus med virkning fra 1. januar 2017.

Virksomheten blir organisert som Avdeling for rettsmedisinske fag, med ni underliggende seksjoner i Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.

Rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen tjenesteproduksjon og forskning i de tre hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi/klinisk rettsmedisin.

Etter overdragelsen vil virksomheten i Rettsmedisinske fag, inntil videre, fortsette i de samme arealene som i dag. Rettsgenetikk og rettspatologi er lokalisert på Rikshospitalet og i Gaustadalléen 30, mens Rettstoksikologi holder til i Lovisenberggata 6.