Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Brudd på Vegtrafikkloven

Behov for sakkyndig vurdering?

Publisert Oppdatert

Blodprøver.jpg

Fra 01.februar 2012 er det innført faste konsentrasjonsgrenser i blod for en rekke andre stoffer enn alkohol. Dette vil redusere behovet for individuell sakkyndig vurdering i saker der det er spørsmål om brudd på Vegtrafikkloven. I svarbrevet fra Folkehelseinstituttet gis det en anbefaling om hvorvidt det kan være aktuelt å sende saken inn til sakkyndig vurdering eller ikke.


Har du funnet en feil?

Nedenfor gis eksempler på de ulike anbefalingene som gis. Det er lagt til grunn at inntak av de aktuelle stoffer har skjedd før eller i forbindelse med kjøring.

Anbefaling: Det synes ikke å være behov for en sakkyndig vurdering.

Eksempel:  Det er påvist THC konsentrasjon på 0,034 mikromol/l i blod.  

Forklaring:  Straffeutmålingsgrensen svarende til 1,2 promille er satt til 0,030 mikromol/liter. På bakgrunn av analysefunnene skal vedkommende anses som påvirket under kjøringen, svarende til en påvirkningsgrad på minst 1,2 promille.


Anbefaling:  Det synes ikke å være behov for en sakkyndig vurdering. Dersom det foreligger dokumentasjon på at påvist legemiddel er forskrevet av lege kan det være behov for en sakkyndig vurdering.

Dersom ett/flere stoff uten forskrivning er høyere enn grense svarende til 1,2 promille, er det ikke nødvendig med sakkyndig uttalelse.

Eksempel:  Det er påvist diazepam i en konsentrasjon på  1,52 mikromol/l i blodprøven, amfetamin i en konsentrasjon på 0,34 mikromol per liter og metamfetamin i en konsentrasjon på 4,1 mikromol per liter.

Forklaring: Den påviste konsentrasjonen av diazepam er høyere enn straffeutmålingsgrensen svarende til 1,2 promille. Dersom vedkommende får forskrevet diazepam av lege, er det behov for en sakkyndig vurdering om hvorvidt den påviste konsentrasjonen kan skyldes forskrevet behandling eller ikke.


Anbefaling:
I denne saken kan det være behov for sakkyndig vurdering, se vedlegg. 

Eksempel:  Det er påvist klonazepam i en konsentrasjon på 0,013 mikromol/l og THC i en konsentrasjon på 0,017 mikromol/l, i samme blodprøve.

Forklaring: Det er påvist flere stoff i konsentrasjoner lavere enn høyeste straffeutmålingsgrense, men over straffbarhetsgrensen. Samlet påvirkning kan være høyere enn enkeltstoffene alene. På bakgrunn av de innsendte dokumenter vil det utarbeides en sakkyndig rapport der samlet påvirkning i henhold til Vegtrafikkloven angis. I denne rapporten tas det hensyn til eventuelle innsendte opplysninger om forskrevet behandling.


Anbefaling: Det foreligger liten sannsynlighet for påvirkning ut fra de foreliggende opplysninger.

Eksempel:  Det er påvist flunitrazepam i en konsentrasjon på 0,004 mikromol/l i blodprøven.

Forklaring: Den påviste konsentrasjonen er lavere enn straffbarhetsgrensen for flunitrazepam, som er på 0,005 mikromol/l. I følge Vegtrafikkloven foreligger ikke påvirkning.


Anbefaling: Det foreligger liten sannsynlighet for påvirkning ut fra de foreliggende opplysninger.
Den tidsmessige sammenhengen mellom inntakstidspunkt, kjøring og blodprøvetaking kan være av betydning.

Eksempel:  Det er påvist morfin i en konsentrasjon på 0,025 mikromol/l i blodprøven.

Forklaring: Den påviste konsentrasjonen er lavere enn straffbarhetsgrensen for morfin. Morfin skilles raskt ut fra kroppen, og dersom det var lang tid mellom kjøring og blodprøvetaking, kan det tilbakeberegnes til en høyere konsentrasjon på kjøretidspunktet. Dette innebærer at konsentrasjonen kan beregnes å ha vært høyere enn straffbarhetsgrensen. På bakgrunn av de innsendte dokumenter kan det utarbeides en sakkyndig rapport der påvirkning på kjøretidspunktet vurderes i henhold til Vegtrafikkloven.

For disse stoffene kan det særlig være aktuelt med tilbakeregning i tilfeller der det har gått lang tid mellom kjøring og blodprøvetaking: GHB, Morfin, Zolpidem, Etanol og Kokain. Også andre stoffer kan være aktuelt å tilbakeregne.