Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Materialet fra fjerde samling 2.-3.9.2015

PublisertHar du funnet en feil?

Program

Mål for samlingen: Inspirasjon til videre arbeid med gode pasientforløp

 

"Pasientforløpets plass i morgendagens primærhelsetjeneste?" 

ved Lisbeth Normann, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

 

"Hvor er vi og hvor vil vi?" v. Anders Vege, Kunnskapssenteret

 

"Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre"

v. Anders Grimsmo, NTNU. 

 

"Flere blir bedre" v. Anne Lyngroth, Østre Agder samarbeidet.


Pasientforløp videre? Innspill fra kommunale ledere

Randi-Karin Rustad, kommunalsjef Nes kommune

 

Lise Tanum Aulie, Helse og sosialsjef Sandefjord kommune

 

"Veien videre?" Panel med dagens innledere og KS

 

Kommuneeksempler for gode pasientforløp til inspirasjon

Jevnaker v. Line Barø 

 

Sarpsborg v. Eileen Høvik Holstad og Nina C Mikkelsen

 


Kartleggingen av arbeidsområdene

"Kartlegging av pasientens opplevelse" v. Øyvind Andresen Bjertnæs, Kunnskapssenteret

 

"Evaluering av nytte / Har vi lykkes med å hjelpe deg med det som er viktig?" Oppegård v. Solvor Berlin Boasson

 

"Analyse av reinnleggelser" v. Michael de Vibe

 

"Få fastlegen med på laget" v. Susanne Prøsch, Sandefjord

 

"Pasientens helsetjeneste - ambisjon eller virkelighet?" v. Tove Hanche Olsen, Norsk pasientforening 

 

"Dette gjør de som lykkes med vedvarende forbedringer. Nasjonale og internasjonale erfaringer". v Anders Vege og Michael de Vibe

 

 "Oppsummering" v. Anders Vege og Sigrid Askum