Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Materiale fra fjerde samling 25.-26.11.2015

PublisertHar du funnet en feil?

Program

Mål for samlingen: Inspirasjon til videre arbeid med gode pasientforløp

 

Innledning 

Velkommen v/ Sigrid Askum, KS

Hvor er vi og hvor skal vi? v/ Anders Vege, Kunnskapssenteret

Samhandlingsreformen og pasientforløp, utfordringer videre, v/ Anders Grimsmo, NTNU

 

Forbedringsoppgaver i pasientforløpet

Kartlegging av pasientens opplevelse v/ Øyvind Andresen Bjertnæs, Kunnskapssenteret

Evaluering av nytte: Erfaringer med «Hva er viktig for deg?» skjema Tvedestrand kommune v/ Kristine Kvamme og Hanne Karin Aasbø

Analyse av reinnleggelser v/ Michael de Vibe, Kunnskapssenteret

 

Slik har vi jobba med innføring av gode pasientforløp i Sandefjord kommune i Læringsnettverk Gardermoen v/ Kirsti Nyerrød, Pasientkoordinator og Sykehuskontakt 

 

Status og veien videre

Innledning til 2.dag v/ Michael de Vibe, Kunnskapssenteret

Status for læringsnettverkene  v/ Anders Vege 

Erfaringer med å delta i læringsnettverket og utfordringer på veien videre 

v/ samhandlingsjef Sørlandet S, Kjetil Juva  

v/ samhandlingskonsulent Stavanger US, Marianne Amdal 

 

Kommuneeksempler for gode pasientforløp til inspirasjon

Grimstad kommune: Refleksjoner rundt reinnleggelser v/ Kathrine Melby Holmerud, fagutvikler for hjemmetjenesten 

Sola kommune: Hvor er Sola og hvor vil vi? v/ Reidun Vigdel Ølberg, rådgiver, stab, levekår 

 

Veien videre? Innspill fra kommunale ledere om å lede utvikling av gode pasientforløp

v/ Wenche P. Dehli, Helse- og sosialdirektør i Kristiansand 

v/Bente M. Somdal, Ass Komm.sjef Helse- og Omsorg i Grimstad 

Vedvarende forbedring

Dette gjør de som lykkes med vedvarende forbedringer. Nasjonale og internasjonale erfaringer v/ Anders Vege og Michael de Vibe

Oppsummering v/ Anders Vege og Sigrid Askum