Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Parasitter i vann: Giardia og cryptosporidium

Giardia og cryptosporidium er begge encellede parasitter (protozoer) som kan gi diaré hos mennesker. Oppmerksomhet omkring disse parasittene er nå aktualisert i forbindelse med funn av slike parasitter i drikkevann i Oslo.

Infeksjon med giardia gir vanligvis lite eller ingen symptomer. Noen personer kan få symptomer som er langvarige eller kroniske med periodevis diaré, luftplager og vekttap. Uten behandling kan noen være asymptomatiske bærere over lengre tid. Det fins flere effektive medikamenter til behandling av både de som er syke og de som ikke har symptomer.
 
Kryptosporidiose gir som regel mildere symptomer enn giardia, og kan lett forveksles med andre akutte diarétilstander som mage-tarmkatarr som skyldes virus eller matforgiftning. Personer med normalt immunforsvar kvitter seg med parasitten i løpet av 2-4 uker, men hos personer med nedsatt immunforsvar kan infeksjonen få et kronisk, livstruende forløp på grunn av vedvarende diaré med væsketap. Det finnes ikke noen effektive medikamenter mot kryptosporidiose og behandlingen rettes mot grunnlidelsen kombinert med behandling av symptomene.

Vanligste smittevei er gjennom forurenset vann, men smitteoverføring kan også i svært sjeldne tilfeller skje gjennom matvarer. Protozoene kan overføres fra menneske til menneske ved at man får i seg små mengder avføring fra en smittet person. God håndhygiene er viktig for å forebygge smitte. Parasittene overføres ikke til fosteret og infeksjon med giardia og cryptosporidiose er ikke forbundet med spesiell fare for gravide.

Vanlig desinfeksjon av vann som klorering er ikke tilstrekkelig til å eliminere parasittene. Parasittene drepes ved koking.

Giardia er de senere år blant de vanligste årsaker til vannbårne utbrudd i industrialiserte land. Første dokumenterte vannbårne utbrudd i Norge var i Bergen 2004 med over 1 000 diagnostiserte tilfeller. De siste 20 årene har man i Norge sett en gradvis økning i antallet meldte tilfelle med infeksjon som skyldes giardia.

Praktiske råd og tips i den nåværende situasjonen finnes på Oslo kommunes nettside.