Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om influensapandemier

Publisert


Svar på spørsmål om beskyttelse og beredskap mot pandemier. Den siste pandemien var svineinfluensapandemien i 2009 - 2010.


Har du funnet en feil?

Øver Norge på å håndtere en pandemi?

Norge øver på håndtering av en eventuell pandemi. I november deltar Norge i en stor EU-øvelse. Kombinert med denne vil vi også øve på nasjonale beredskapstiltak. Det kan også bli aktuelt med andre typer øvelser. Dessuten kjenner vi til at det gjennomføres lokale beredskapsøvelser.

Hva slags medisin og vaksiner gjelder ved en pandemi?

Norge har en avtale om leveranse av 4 mill. vaksinedoser, så fort det vil være mulig å produsere det. Men vaksineutvikling og – produksjon tar tid, og kan ikke starte for alvor før vi vet hvilket virus som gir sykdommen. Vi må derfor være forberedt på at det ikke finnes noen vaksine før pandemiens første "bølge" når oss. Men de tidligere pandemiene har kommet i to eller tre bølger. Sannsynligvis har vi en vaksine til alle før annen bølge kommer hit.

Spørsmål om Tamiflu 

Spørsmål: Norge har kjøpt inn 1,4 millioner brukerkurer av medisinen Tamiflu® som primært skal brukes til å behandle de som blir syke. Medisinen ligger på et nasjonalt beredskapslager. I forhold til beredskap mot influensa er det intet behov for den enkelte å kjøpe Tamiflu i beredskapsøyemed.
Hva er forskjellen på medisinen Tamiflu® og vaksine?

Svar: Tamiflu® er en medisin som virker mot influensa og kan virke forebyggende hvis man tar den hver dag eller den kan brukes i behandling for å redusere sykdomsaktiviteten i kroppen. Vaksine er noe man tar på forhånd for å stimulere immunapparatet så man ikke blir syk når man smittes.
Hvorfor kan vi ikke forberede oss på pandemi og lage vaksine til hele befolkningen med en gang?
Fordi vi ikke vet hvordan det virus som gir en pandemi vil se ut.

Finnes det medisin som kan forebygge smitte?

Det finnes medisin som i noen grad kan forebygge smitte. Norge har i tillegg til Tamiflu og vaksineavtale, besluttet å kjøpe inn 300 000 6-ukers brukerkurer av medisinen amantandin eller rimantadin.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg selv ved en pandemi?

Foreløpig er det ingen risiko for å bli smittet i Norge. Hvis en pandemi skulle komme, vil vanlige tiltak som håndvask, å unngå å hoste og nyse på andre og slikt, være noe av det viktigste enkeltpersoner kan gjøre.

Hvilke fullmakter har helsemyndighetene ved en pandemi?

Sosial- og helsedirektoratet har vide fullmakter gitt i smittevernloven. I den gitte situasjonen kan ulike tiltak vurderes.
Eksempler:
a) pålegge vaksinering,
b) pålegge rapportering
c) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
d) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser- eller begrensninger i aktiviteter der,
e) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
f) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen.

Hva slags samarbeid har vi lagt opp til med andre viktige etater og samfunnsinstitusjoner ved en pandemi?

Helsemyndighetene har tett samarbeid med veterinærmyndighetene og har tatt og tar kontakt med andre viktige etater og samfunnsinstitusjoner og vil arbeide sammen med disse i tiden fremover.

Det snakkes om en global epidemi, hvor mye samarbeider vi med andre land, FN og WHO?

Norge følger tett arbeidet i WHO (Verdens helseorganisasjon) og FAO (Den internasjonale matvareorganisasjonen). Vi har nært samarbeid i Norden, for eksempel ser vi på muligheten for felles vaksineproduksjon og vi samarbeider også tett med de andre europeiske landene.

Øver Norge på å håndtere en pandemi?

Norge øver på håndtering av en eventuell pandemi. I november deltar Norge i en stor EU-øvelse. Kombinert med denne vil vi også øve på nasjonale beredskapstiltak. Det kan også bli aktuelt med andre typer øvelser. Dessuten kjenner vi til at det gjennomføres lokale beredskapsøvelser.

Hvor godt forberedt er Norge på å håndtere en pandemi?

Når det gjelder medisinsk beredskap, er Norge så godt forberedt som vi kan være i den gitte situasjonen. Vi ligger i tetsjiktet i verden når det gjelder lager av Tamiflu® til behandling av syke, avtale om vaksineleveranser og andre legemidler.

Har Norge en plan for å håndtere en pandemi?

Ja, Norge har en detaljert plan. Den revideres nå i høst for å tilpasse den siste utviklingen og WHOs reviderte planverk, som kom i vår.

Hvor lenge vil en pandemi vare?

Det kan ingen si på forhånd. Men det mest sannsynlige er at den vil oppføre seg omtrent som annen influensa. I så fall vil en "bølge" vare to – tre måneder. Men vi må regne med at viruset kommer igjen etter et halvt til ett år, og i løpet av et par år kanskje går inn som det viruset som gir den vanlige, årvisse influensaen. Innen den tid vil mange ha truffet smitten før og opparbeidet immunitet, slik at forskjellen på denne influensaen og de vi har i dag blir mindre.

Hvor mange vil dø i Norge ved en pandemi?

Det kan vi ikke vite. Ved en pandemi som Asiasyken og Hong Kong-syken regner vi med en overdødelighet på ca 3 000 personer. Spanskesyken var en meget uvanlig pandemi med enda høyere dødelighet. Det er beregnet at 1,1 % av de som ble syke av spanskesyken i Norge døde. En ny pandemi som likner denne, vil bety at opptil 13 000 vil kunne dø i verste fall. Det mest sannsynlige vil være et lavere tall fordi vi i dag har bedre helsetilstand og behandlingsmuligheter.

Hvor mange mennesker vil bli syke i Norge ved en pandemi?

Ut fra de tidligere pandemiene, må vi være forberedt på at 30 – 50 % av befolkningen kan bli smittet i løpet av første halvår under en pandemi og at halvparten av disse blir syke og sengeliggende (altså mellom 0,7 og 1,2 millioner mennesker).

Hvor farlig er en pandemi?

Det vet vi heller ikke. Det som kjennetegner en pandemi er at viruset er nytt, slik at ingen mennesker er immune og mange flere enn ved vanlig influensa kan bli smittet. Ved de siste to pandemiene så vi en tredobling av dødeligheten i forhold til en vanlig influensasesong. Det er nok det mest sannsynlige også ved en fremtidig pandemi.

Når kan en pandemi komme til Norge?

Det vet vi ikke. Det var flere pandemier på 1800-tallet, og 3 pandemier på 1900-tallet, med 10 til knapt 40 år imellom. Nå er det snart 40 år siden sist, men vi vet ikke om det skjer i løpet av 1,2 eller 20 år. Grunnen til den økte aktiviteten internasjonalt nå, er frykten for at utbruddet av fugleinfluensa også skal føre til et utbrudd hos mennesker.

Fugleinfluensa og pandemi brukes om hverandre, hva betyr begrepene?

"Fugleinfluensa" er betegnelsen på influensasykdom hos fugler, f eks høns. I sjeldne tilfeller kan fugleinfluensaen smitte fra fugl til menneske. "Pandemi" er betegnelsen på en verdensomspennende epidemi hos mennesker. Med "epidemi" forstår en oftest en økt forekomst av en sykdom, gjerne en infeksjonssykdom, i et geografisk område.