Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

NOIS kasusdefinisjoner

Publisert Oppdatert


NOIS skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i den enkelte helseinstitusjon og nasjonalt over tid. For at forekomsten av infeksjoner skal kunne sammenlignes over tid og mellom institusjoner, må overvåkingen være enhetlig. Alle institusjoner skal derfor benytte samme epidemiologiske kasusdefinisjoner.


Har du funnet en feil?

NOIS-PIAH i sykehus og NOIS-POSI

Folkehelseinstituttet har tidligere benyttet kasusdefinisjoner utarbeidet av Centers for Disease Control and Prevention i USA, men EU-kommisjonen fastsatte i august 2012 at det ved rapportering av smittsomme sykdommer til det europeiske nettverket skal benyttes kasusdefinisjoner utarbeidet av European Centre for Disease Prevention and Control. Fra 1. januar 2014 benyttes derfor de europeiske kasusdefinisjonene i overvåkingen av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Definisjonen av helsetjenesteassosierte infeksjoner er også ulik i det amerikanske og europeiske definisjonssettet.

Kasusdefinisjonene utarbeidet av European Centre for Disease Prevention and Control benyttes i prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH) i sykehus (ikke i sykehjem), og insidensundersøkelsen av infeksjoner i operasjonsområder etter noen utvalgte kirurgiske inngrep (NOIS-POSI). Malene for disse undersøkelsene er oppdatert med de europeiske definisjonene.

ECDCs kasusdefinisjoner:

  • ECDCs kasusdefinisjoner: Fullstendig engelsk versjon av kasusdefinisjonene av smittsomme sykdommer (august 2012), pdf , pdf
  • ECDCs kasusdefinisjoner: Norsk oversettelse av de kasusdefinisjoner som inngår i NOIS (januar 2014), pdf, pdf

NOIS-PIAH i sykehjem

Folkehelseinstituttet har, med unntak av definisjonen for hudinfeksjoner, frem til mai 2015 benyttet forenklede og modifiserte utgaver av kasusdefinisjonene utarbeidet av Centers for Disease Control and Prevention (USA) i prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem. Fra mai 2015 benyttes de såkalte McGeer-kriteriene. Disse er utarbeidet for bruk i langtidsinstitusjoner, inkludert sykehjem. McGeer-kriteriene inneholder ikke egne definisjoner for infeksjoner i operasjonsområde. Denne infeksjonstypen skal derfor diagnostiseres i henhold til kasusdefinisjonen fra European Centre of Disease Prevention and Control (se ovenfor).

Malen for prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, er oppdatert med McGeer-kriteriene. Disse er ved oversettelse tilpasset norske forhold og grenseverdier. I malen og den norske oversettelsen av McGeer-kriteriene finnes også den europeiske kasusdefinisjonen av infeksjon i operasjonsområdet.

  • McGeer-kriteriene (oktober 2012), pdf
  • Vedlegg 1 Norsk oversettelse av McGeer-kriteriene som inngår i NOIS-PIAH sykehjem (mai 2015), pdf