Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Statistikk

Infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, våren 2016

Publisert


Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus var 4,5 prosent, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse våren 2016. Totalt 28 prosent av pasientene fikk antibiotika på undersøkelsesdagen.


Har du funnet en feil?

Om prevalensundersøkelsene i sykehus i sykehus (NOIS-PIAH)

Folkehelseinstituttet undersøker forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i norske sykehus vår og høst. Undersøkelsen våren 2016 ble utført 11. mai.         Følgende helsetjenesteassosierte infeksjoner ble registrert:

 • Urinveisinfeksjon
 • Nedre luftveisinfeksjon
 • Postoperativ infeksjon i operasjonsområdet
 • Blodbaneinfeksjon

Antibiotika i følgende ATC-klasser ble registrert, samt noen enkeltmedikamenter:

 • J01 Antibakterielle midler til systemisk bruk
 • J02 Antimykotika (soppmidler) til systemisk bruk

Dette ble registrert:

 • Hvor mange beboere som fikk systemisk antibiotika
 • Hvilke antibiotika som ble gitt
 • Årsaken til at antibiotika ble gitt

Du kan lese mer om gjennomføringen av undersøkelsene i Registreringsmal for sykehus

Resultater: helsetjenesteassosierte infeksjoner

Totalt 61 sykehus med 10 207 pasienter deltok i vårens prevalensundersøkelse.

 • Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner var 4,5 prosent.
 • Forekomsten av infeksjoner i operasjonsområder var 1,9 prosent, nedre luftveisinfeksjoner 1,2 prosent, urinveisinfeksjoner 0,9 prosent og blodbaneinfeksjoner 0,5 prosent.
 • Infeksjoner i operasjonsområder etter kirurgiske inngrep og nedre luftveisinfeksjoner var de hyppigst forekommende infeksjonstypene i sykehus, og utgjorde henholdsvis 42 og 26 prosent av de 462 helsetjenesteassosierte infeksjonene som ble registrert i undersøkelsen.
 • Det ble registrert 192 infeksjoner i operasjonsområder, hvorav 28 overfladiske sårinfeksjoner og 164 mer alvorlige.
 • Forekomsten av infeksjoner i operasjonsområder hos de 2 654 pasientene som var operert (siste 30 dager / siste år ved innsetting av fremmedlegeme), var 7,2 prosent.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner påfører pasienter ekstra lidelse, i verste fall død. Det er derfor ønskelig å redusere forekomsten av dem. Vårens måling av infeksjonsforekomst er den laveste i sykehus siden 2006. Vi kan ikke se bort fra at kortere liggetid i sykehus de senere år har bidratt til lavere forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

- Det er viktig at sykehusene vurderer egne resultater i prevalensundersøkelsen, og behovet for å endre eller iverksette infeksjonsforebyggende tiltak, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Øyunn Holen. 

- Det må til for at den totale forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus ikke skal øke, men heller reduseres, understreker hun.

Resultater: bruk av antibiotika

Totalt 28 prosent av de 10 085 pasientene i norske sykehus fikk systemisk antibiotika på undersøkelsesdagen. Flere pasienter fikk mer enn ett medikament. Antibiotika ble hovedsakelig gitt for å behandle nedre luftveisinfeksjoner, eller for å forebygge eller behandle infeksjoner i operasjonsområder.

Antibiotika (forebygging og behandling) i sykehus ble forskrevet med følgende indikasjoner på undersøkelsesdagen våren 2016, listen viser prosentandel av de 3500 registrerte forskrivningene: 

 • Nedre luftveisinfeksjon: 22 prosent
 • Infeksjon i operasjonsområdet, inkludert postoperativ sårinfeksjon og organ/hulrominfeksjon: 15 prosent
 • Ukjent: 9 prosent
 • Nedre urinveisinfeksjon: 8 prosent
 • Intraabdominal infeksjon, ekskl. postoperativ intra-abdominal infeksjon: 8 prosent
 • Hud- og bløtdelsinfeksjon, ekskl. postoperativ sårinfeksjon: 7 prosent
 • Annet/infeksjon med usikkert fokus uten klinisk sepsis: 5 prosent
 • Infeksjon i ben og ledd: 4 prosent
 • Øvre urinveisinfeksjon: 4 prosent
 • Andre indikasjoner*: 18 prosent

* Indikasjoner med 100 eller færre forskrivninger inngår i Andre indikasjoner; prostatitt, epidymitt, inkl. seksuelt overførbar infeksjon hos menn, gastroenteritt, ekskl. antibiotika-assosiert diaré, asymptomatisk bakteriuri, klinisk sepsis med antatt utgangspunkt luftveier, klinisk sepsis med antatt utgangspunkt abdomen, klinisk sepsis med annet antatt utgangspunkt, antibiotika-assosiert diaré, obstetrisk eller gynekologisk infeksjon, inkl. seksuelt overførbar infeksjon hos kvinner, infeksjon i sentralnervesystemet, klinisk sepsis med antatt utgangspunkt urinveier, infeksjon i øye, øre, nese, hals eller munn, infeksjon i hjerte/karsystemet, laboratoriebekreftet blodbaneinfeksjon, neutropen feber og klinisk sepsis med usikkert utgangspunkt.

Antibiotika (virkestoff) som ble forskrevet på undersøkelsesdagen våren 2016

Listen viser prosentandel av de 3500 registrerte forskrivningene:

 • Piperacillin og enzyminhibitor: 11 prosent
 • Benzylpenicillin: 11 prosent
 • Cefotaxime: 9 prosent
 • Metronidazol: 6 prosent
 • Sulfamethoxazol og trimethoprim: 6 prosent
 • Cefalotin: 5 prosent
 • Gentamicin: 5 prosent
 • Cloxacillin: 4 prosent
 • Clindamycin: 4 prosent
 • Ciprofloxacin: 4 prosent
 • Ampicillin: 4 prosent
 • Amoxicillin: 3 prosent
 • Andre antibiotika*: 27 prosent

* Antibiotika med 100 eller færre forskrivninger inngår i Andre antibiotika; chloramphenicol, aztreonam, amikacin, ofloxacin, moxifloxacin, clarithromycin, cefazolin, polymyxins, ceftarolin fosamil, amphotericin, posaconazole, voriconazole, amoxicillin and enzyme inhibitor, levofloxacin, ertapenem, caspofungin, imipenem and enzyme inhibitor, micafungin, azithromycin, anidulafungin, nitrofurantoin, mecillinam, linezolid, tobramycin, ceftazidime, erythromycin, cefalexin, trimethoprim, rifampicin, methenamine, ceftriaxone, doxycycline, fluconazole, phenoxymethylpenicillin, cefuroxime, dicloxacillin, vancomycin, pivmecillinam og meropenem.

19 prosent forebygging, 74 prosent behandling

Antibiotika kan gi uønskede bivirkninger hos pasienter, og føre til at bakterier blir motstandsdyktige (resistente) mot disse legemidlene. Det er derfor ønskelig å unngå overbehandling og annen uriktig bruk.

Det er et nasjonalt mål i den nylig utgitte Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, å redusere bruken av noen definerte bredspektrede antibiotika på sykehus med 30 prosent sammenlignet med 2012, innen 2020. Disse legemidlene utgjorde 33 prosent av alle forskrivninger i denne undersøkelsen.

 • Av de antibiotika som ble registrert i vårens undersøkelse, ble 19 prosent gitt for å forebygge infeksjoner, mens 74 prosent ble gitt for å behandle infeksjoner (7 prosent var til annen/ukjent bruk).
 • Omtrent en tredjedel av antibiotika gitt som aktiv behandling, var mot helsetjenesteassosierte infeksjoner.

- Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner er derfor viktig for å redusere bruken av antibiotika, inkludert bruken av bredspektrede antibiotika, sier Øyunn Holen.

Helsepersonell kan finne ytterligere informasjon om forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (inkl. oversikt over antibiotika per indikasjon) i dataverktøyet for prevalensundersøkelsene, PIAHnett.

Artikkelen er oppdatert 5.7.2016 med et punkt om fordelingen av type infeksjoner i avsnittet om resultater for helsetjenesteassosierte infeksjoner.