Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Bruk av antibiotika i sykehus høsten 2015

Publisert Oppdatert


Bruken av antibiotika i norske sykehus gjenspeiler i stor grad anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse i 2015.


Har du funnet en feil?

Folkehelseinstituttet undersøker på utvalgte dager i året bruken av antibiotika i norske sykehus. Undersøkelsen har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk.

Antall pasienter som får  antibiotika, hvilke antibiotika de får og årsaken til at antibiotika gis, blir registrert. Antibiotika i følgende ATC-klasser blir registrert i undersøkelsen: J01 Antibakterielle midler til systemisk bruk, J02 Antimykotika (soppmidler) til systemisk bruk, samt noen enkeltmedikamenter.

Bruken gjenspeiler i stor grad nasjonale retningslinjer

Av de totalt 9 068 inneliggende pasientene som ble registrert i høstens undersøkelse, fikk 28 prosent antibiotika på undersøkelsesdagen. Flere pasienter fikk mer enn ett medikament.

Av de antibiotika som ble registrert i høstens undersøkelse, ble 18 prosent gitt for å forebygge infeksjoner, mens 74 prosent ble gitt for å behandle infeksjoner.

Registreringen viser at bruken av antibiotika i forhold til infeksjonstype i stor grad gjenspeiler anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Ønske om å redusere bruk av antibiotika innen 2020

Flere studier viser at overforbruk og feil bruk av antibiotika fører til at mikrober blir motstandsdyktige (resistente) mot disse legemidlene. Det er et nasjonalt mål i den nylig utgitte Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, å redusere bruken av noen definerte bredspektrede antibiotika på sykehus med 30 % sammenlignet med 2012, innen 2020. Disse legemidlene utgjorde 33 % av alle forskrivninger i denne undersøkelsen.

Omtrent en tredjedel av antibiotika gitt for å behandle infeksjoner, var til behandling av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

- Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner er derfor viktig for å redusere bruken av antibiotika, inkludert bruken av bredspektrede antibiotika, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Øyunn Holen.