Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Miljøgiften PFOA på bekymringslista»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Miljøgiften PFOA på bekymringslista

Artikkel

Miljøgiften PFOA på bekymringslista

PFOA (perfluoroktansyre) er ført opp på EUs liste over kjemiske stoffer som gir særlig grunn til bekymring. Stoffet finnes i ytterjakker, gardiner og skismøring.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

PFOA (perfluoroktansyre) er ført opp på EUs liste over kjemiske stoffer som gir særlig grunn til bekymring. Stoffet finnes i ytterjakker, gardiner og skismøring.


PFOA er et kjemisk stoff som benyttes i mange ulike hverdagsprodukter, blant annet til:

  • impregnering av vannavstøtende, "pustende" ytterjakker
  • behandling av tepper og tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavstøtende
  • skismøring, særlig de som skal gi ekstra god glid

Skader reproduksjonen

PFOA er mistenkt for å kunne føre til skader på sædceller og foster, samt økt kolesterol i mennesker. Stoffet er dessuten et såkalt PBT-stoff som betyr at det er vanskelig nedbrytbart og hoper seg opp i naturen. PBT står for persistent, bioakkumulerende og giftig.

Etter en gjennomgang av forskningslitteraturen om PFOA ønsket Miljødirektoratet i Norge og tyske miljømyndigheter å føre PFOA opp på EU sin liste over «stoffer av svært stor bekymring», den såkalte kandidatlista. Forslaget ble behandlet i medlemslandkomiteen i EUs kjemikaliebyrå ECHA (Environmental Chemical Agency) i juni. For å føre stoffet opp på lista trengs et enstemmig vedtak. I komiteen var det usikkerhet om stoffet kunne klassifiseres som bioakkumulerende.

Utredning

På oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet forskerne Line Småstuen Haug, Kristine Bjerve Gutzkow og Christine Instanes ved Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet, en helsefare- og eksponeringvurdering av PFOA. På et komitémøte for medlemslandene i Helsinki la de fram resultatet. Komitéen ble til slutt overbevist om at PFOA har persistente, bioakkumulerende og toksiske egenskaper. Det betyr at stoffet nå er ført opp på bekymringslista, som er et nødvendig ledd i arbeidet med å stanse produksjonen og bruken av dette stoffet i EU.

- Vi er svært fornøyde med denne beslutningen. Vi kunne blant annet legge til grunn forskning som har vært gjort ved Folkehelseinstituttet, sier forsker Kristine Bjerve Gutzkow som synes det er flott å kunne se praktiske resultater av egen forskning. 

Miljødirektoratet og tyske miljømyndigheter er også fornøyde med beslutningen. 

Norsk forbud innført i juni 2014

Parallelt med arbeidet i EU innførte Norge et nasjonalt forbud mot bruk av PFOA i forbrukerprodukter. Fra 1. juni 2014 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter og tekstiler som inneholder PFOA og enkelte salter og estere av PFOA i Norge. Det er knyttet en grenseverdi til forbudet. Forbudene gjelder ikke matemballasje, matkontaktmaterialer og medisinsk utstyr.