Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Lukt og plagethet

Publisert Oppdatert


Lukt er en av de vanligste årsakene til klager på luftkvalitet. Lukt i seg selv er sjelden direkte helseskadelig, men kan føre til plager som kvalme og brekninger, og indirekte til stressreaksjoner karakterisert ved muskelsmerter og hodepine. Opplevde luktproblemer hos enkeltindivider eller grupper bør tas på alvor siden enkelte personer er mye mer følsomme enn andre.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Dame snyter seg nese.jpg
Lukt gir sjelden direkte helseskader

Lukt er en av de vanligste årsakene til klager på luftkvalitet. Kilder til lukt i uteluft kan være avfallsdeponier, avfallsforbrenning, ulike typer fabrikker og gjødsling i landbruket. I utgangspunktet vil luktstoffene oftest foreligge i så små konsentrasjoner at de i seg selv ikke gir direkte helseskade. Av og til kan imidlertid luktende forurensninger være en markør for andre skadelige komponenter eller inneholde så høye konsentrasjoner av luktstoffer at de kan gi direkte helseskade. Luktstoffer i konsentrasjoner som i seg selv ikke fører til direkte helseskade kan likevel gi plagsomme responser som kvalme og brekninger. Hos enkelte kan vedvarende vond lukt føre til stress og indirekte gi muskelstramninger og hodepine. For noen kan lukt også bidra til å forverre sykdom gjennom innlæring av en reaksjonsmåte. Dette kan skyldes at dersom en plage (for eksempel hodepine, kvalme) en gang har inntrådt samtidig som vedkommende person kjente en sterk lukt, vil de samme symptomene/reaksjonene senere kunne utløses bare av lukten.

Store individuelle forskjeller

Opplevelse av lukt er således svært kompleks og varierer med alder, fysisk tilstand og kroppens reaksjonsmåte. Luktterskelen og evnen til tilvenning varierer sterkt fra person til person. Dette betyr at enkelte kan være sterkt plaget selv om andre ikke kjenner noe, og tilsier at enkeltindividers opplevelse av sjenerende lukt bør tas på alvor. Luktplager vil for øvrig føre til redusert trivsel. Nyere forskning understreker stadig sterkere sammenhengen mellom psykososiale plager og fysisk helse.

Det er ikke fastsatt norske retningslinjer for lukteffekter, og vurderingene av dette er stort sett basert på skjønn.