Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Luftforurensning kan forverre astma og luftveisallergi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Luftforurensning kan forverre astma og luftveisallergi

Artikkel

Luftforurensning kan forverre astma og luftveisallergi

Astma og luftveisallergi gir betennelsesreaksjoner i luftveiene.Luftfourensning kan forsterke betennelsesreaksjonene.

Astma og luftveisallergi gir betennelsesreaksjoner i luftveiene.Luftfourensning kan forsterke betennelsesreaksjonene.


Forurensning fra trafikk

inhalator.jpg

Trafikkforurensning er en blanding av svevestøv og ulike gasser. Slik forurensning kan forverre symptomer på luftveissykdommer, spesielt astma, men også pollenallergi.

Astmatikere er vist å ha en høyere avsetting av partikler i luftveier og lunger enn ikke-astmatikere. Siden forbrenningspartikler er vist å kunne bære med seg allergener, kan partiklene også føre til at mengden allergen som pustes inn øker. Partikler kan antakelig også påvirke vevsreaksjonen mot allergenet.

Trafikkforurensning forverrer symptomer hos astmatikere

Stadig flere studier tyder på at luftforurensning forsterker allergiske reaksjoner, og utløser og forverrer astmaanfall hos astmatikere. Dette kan illustreres ved en svensk studie hvor astmatikere ble eksponert i en veitunnel i 30 minutter, med påfølgende provokasjon med et allergen (pollen) senere på dagen. Det ble da vist en forverring i lungefunksjon og astmarelaterte symptomer. Videre må astmatikere bruke mer medisin, og får hyppigere og mer alvorlige astmaanfall, ved økte luftforurensningsnivåer.

Luftforurensning, og særlig svevestøv, kan sette i gang betennelsesreaksjoner i luftveiene, og man antar at disse reaksjonene er viktige for den forverring av astma- og allergisymptomer som svevestøv fører til.

Nitrogendioksid er en markør for trafikkforurensning, og astmatikere viser høyere følsomhet for denne gassen enn ikke-astmatikere. Ved episoder med høye nivåer av nitrogendioksid forsterkes reaksjonene på irritanter og allergener i luftveiene. Slike episoder kan oppleves i storbyer. Det kan heller ikke utelukkes at kombinasjoner av ulike luftforurensningskomponenter, som for eksempel svevestøv og ulike gasser, kan føre til forsterkning av luftveisreaksjonene.

Dieseleksospartikler mye brukt i eksperimentelle studier

De fleste eksperimentelle studier er gjort med dieseleksospartikler. Slike partikler er vist å forårsake forverring av allergiske reaksjoner, betennelsesreaksjoner og overfølsomhet i lungene både hos mennesker og i dyr.

I studier der allergikere fikk dieseleksospartikler sammen med allergener på neseslimhinnen, forsterket dieseleksospartiklene den allergiske reaksjonen. Videre førte dieseleksospartiklene til økt reaksjon mot et ukjent allergen, noe som antyder at dieseleksospartikler også kan bidra til utviklingen av ny allergi.

En rekke dyrestudier har også vist at partikler, spesielt forbrenningspartikler, gir økt utvikling av allergi. I dyrestudier der det er brukt svevestøvpartikler fra byluft, ser det ut til at både fin- og grovfraksjonen kan ha effekt på astmalignende tilstander og luftveisallergi.

Forurensning fra vedfyring og bråtebrenning    

I perioder vil vedfyring være en betydelig kilde til økte konsentrasjoner av svevestøv, og dermed kunne bidra til økte luftveisproblemer. Foreløpig er det få undersøkelser med vedfyringspartikler. De antas imidlertid å kunne gi effekter på astma og allergi, siden vedfyringspartikler synes å ha mange likhetstrekk med dieseleksospartikler.

Røyk fra bråtebrenning gi alvorlige helseproblemer hos personer med astma og allergi. Lokalt kan det oppstå høye svevestøvsnivåer under episoder med bråtebrenning.

Astmatikere mer følsomme for ozon

Astmatikere er mer følsomme for ozon enn ikke-astmatikere. Det er imidlertid store individuelle variasjoner i følsomheten for ozon både blant astmatikere og allergikere og i befolkningen generelt. Ozon kan også forsterke reaksjonen på luftbårne allergener hos allergikere. I et forsøk med friske individer ble det ikke vist endring i lungefunksjon ved eksponering for forholdsvis lave nivåer når forsøkspersonene var i ro. Ved fysisk aktivitet, derimot, ble det observert nedsatt pustefrekvens og -kapasitet og økt pustemotstand i luftveiene.

Følsomme individer bør derfor unngå fysisk aktivitet utendørs når det meldes om høye nivåer av bakkenær ozon. Dette er imidlertid svært sjeldent i Norge.