Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Hjerte- og karsykdommer og helseeffekter ved luftforurensning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hjerte- og karsykdommer og helseeffekter ved luftforurensning

Artikkel

Hjerte- og karsykdommer og helseeffekter ved luftforurensning

Befolkningsstudier viser en sammenheng mellom luftforurensningsnivåer og innleggelse på sykehus og dødsfallrelatert tilhjerte-karsykdom. Det er spesielt svevestøv og karbonmonoksid (CO) som er foreslått å være involvert i sykdomsprosesser i hjerte-karsystemet.

Befolkningsstudier viser en sammenheng mellom luftforurensningsnivåer og innleggelse på sykehus og dødsfallrelatert tilhjerte-karsykdom. Det er spesielt svevestøv og karbonmonoksid (CO) som er foreslått å være involvert i sykdomsprosesser i hjerte-karsystemet.


Hjerte-COLOURBOX1083975[1]. Colourbox.com
Hjerte-COLOURBOX1083975[1]. Colourbox.com
Svevestøv og hjerte-karsykdommer

Sammenhengen mellom eksponering for svevestøv og lungesykdom har vært rapportert gjennom lengre tid, og synes å være godt dokumentert. Kunnskapen om sammenhengen mellom hjerte-karsykdom og svevestøv er av nyere dato, men bekreftes stadig i nye befolkningsstudier. Det er nå en stor interesse for å avklare hvordan svevestøv kan gi effekter på hjerte-karsystemet. Foreløpig er det lite kunnskap fra eksperimentelle studier som kan understøtte funnene fra befolkningsstudier. Det er derfor uklart hvordan svevestøv kan føre til skade på hjerte-karsystemet, men følgende mekanismer kan være aktuelle:

  1. Svevestøvet kan øke koaguleringsprosessene i blodet og dermed føre til hjerteinfarkt.
  2. Svevestøvet kan påvirke nervesystemet og dermed forstyrre hjerterytmen.
  3. Svevestøvet kan føre til forstørrelse av hjertet, og dette kan fremme risikoen for hjertesvikt.

Det er holdepunkter for at ultrafine partikler kan passere fra lungeblærene over i blodkarsystemet og dermed nå hjertet. Alternativt kan løselige komponenter fra partiklene eller betennelsesstoffer fra lungene komme over i blodkarsystemet og påvirke hjertet. I eksperimentelle studier er det stort sett observert milde betennelsesreaksjoner og små funksjonsendringer i hjerte-karsystemet. Det er uklart i hvilken grad disse endringene kan forklare de mer alvorlige helseutfall som observeres i befolkningsstudier.

Karbonmonoksid og hjerte-karsykdommer

I tillegg til svevestøv har også karbonmonoksid betydning for individer med hjerte-karsykdom. Denne kunnskapen er mer etablert, og det har lenge vært kjent at høye karbonmonoksid-konsentrasjoner gir hjertesymptomer hos pasienter med hjertekrampe (angina pectoris). Slike effekter kan forekomme under episoder med høy forurensning.