Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Ftalater i inneluft – forekomst

Ftalater finnes vidt utbredt i vårt miljø på grunn av utstrakt bruk i mange ulike produkter som plast, maling, lim, tetningsmidler, trykkfarger og kosmetikk. Folk kan eksponeres for ftalater gjennom direkte kontakt med ftalatholdige produkter og gjennom mat, vann og luft.

Ftalater er høyvolum-kjemikalier med likeartet struktur. De viktigste ftalatene regnet etter forbruk er di-etylheksylftalat (DEHP), di-isodesylftalat (DIDP), di-isononylftalat (DINP), butylbensylftalat (BBP) og dibutylftalat (DBP) (15).

Plastmykner

DEHP utgjør halvparten av ftalatmarkedet og brukes hovedsakelig som mykner i plast (16). Ftalsyreestere med korte kjeder (metyl og etyl) inngår i stor utstrekning i kosmetikk som løsemidler (17). Ftalater er ikke kjemisk bundet i produktene og kan derfor frigjøres fra disse og være tilgjengelig for opptak i organismen.

Folk kan eksponeres for ftalater som forbrukere gjennom direkte kontakt med ftalatholdige produkter, og gjennom mat, vann og luft. I den senere tid har det vært en spesiell fokusering på ftalater i myke plastleker til småbarn. EU og Norge har innført et generelt forbud mot innhold av ftalater i plastleker for barn under tre år ut fra mulige reproduksjonstoksiske effekter.

Krevende å måle inntak

Gode mål for eksponering for ftalater er nødvendig for å kunne gi en bedre vurdering av risikoen for menneskers helse. Det er flere undersøkelser av inntak av ftalater fra kontaminerte matvarer (18), men man vet foreløpig veldig lite om inntak gjennom direkte hudkontakt med ftalatholdige produkter og gjennom innånding av forurenset inneluft. Det er imidlertid forbundet stor usikkerhet med å bestemme menneskers eksponering ved å måle ftalatene i de tilførende mediene.

På grunn av den store utbredel­sen av ftalater i omgivelsen kan prøver og laboratorieutstyr lett kontamineres. Det kan gi falskt høye nivåer.