Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Arkiv - Analyse av innemiljøallergener – tilbud fra Folkehelseinstituttet

Publisert Oppdatert


Allergi mot faktorer i innemiljøet er et vanlig problem. Eksponering for allergener kan utløse astma og forverre allergisk snue og eksem. Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos norske barn. Folkehelseinstituttet tilbyr kommunehelsetjenesten måling av allergener fra husstøvmidd, hund og katt i støvprøver fra innemiljøet.


Har du funnet en feil?

FHI
FHI
Det moderne mennesket oppholder seg i innemiljø gjennomsnittlig 90 % av tiden. Det har vært stor oppmerksomhet rundt innemiljømiljøfaktorer og deres mulige negative påvirkning på helsen. Allergener er substanser som kan utløse allergi og astma hos disponerte individer. Kjente ”uteallergener” er pollen, mens ”inneallergener” typisk kommer fra kjæledyr med pels (særlig hund og katt, men også kanin, rotte og mus) og fra husstøvmidden.

Husstøvmidden (Dermatophagoides) lever bl.a. av døde hudceller, og trives derfor i nærkontakt med menneskene og finnes typisk i sengetøy og stoppede møbler. Den geografiske utbredelsen av husstøvmidd i Norge synes å være ujevn. Midd trives best i mildt og fuktig klima, og i innemiljø med høy relativ fuktighet. Mengden er gjerne størst om høsten. Det viktigste stedet der vi utsettes for middallergen, er trolig sengen. Katt og hund er også viktige kilder til inneallergener, og i noen strøk av verden der det ikke er midd har katt “tatt middens plass” som viktigste inneallergen. Katteallergen er meget “klebrig” og spres med klær og skotøy, slik at høye nivåer kan finnes i hjem uten katt, og også i skoler, barnehager og offentlige kommunikasjonsmidler. Sengen er et viktig oppsamlingssted også for disse allergenene.

Mistenker man at innemiljøet i skoler, barnehager eller hjem er dårlig og har høye allergennivåer som kan bidra til allergisk sykdom, kan det være interessant å identifisere og kvantifisere innemiljøallergener. Tiltak kan da gjøres for å redusere allergenmengden om den viser seg å være høy.

Til allergenanalyser tas standardiserte støvprøver med støvsuger tilkoplet spesialmunnstykke og oppsamlingskassett. Folkehelseinstituttet sender på forespørsel munnstykke og kassetter sammen med rekvisisjon og instruksjonskjema for prøveinnsamling.

Det er etablert metoder for måling av middallergenene Der p 1 (og Der f 1), katteallergenet Fel d 1, og hundeallergenet Can f 1. Vi analyserer ikke med tanke på soppallergener. Selve allergenanalysen utføres for tiden gratis, og munnstykke til støvsuger (kr. 100, flergangsbruk) og oppsamlingskassetter (à kr. 25, en per støvprøve) utsendes til selvkost. Tilbudet er særlig rettet mot kommunehelsetjenesten, med tanke på barnehager, skoler og boliger, men inntil videre er tilbudet åpent for alle leger.