Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Slik meldes allergireaksjoner til Matallergiregisteret

Har du en pasient som har fått en alvorlig allergireaksjon mot en matvare? Da kan du som lege melde fra Matallergireisteret.

mat

Fyll ut meldeskjema elektronisk

  • Meldeskjema om akutt allergisk reaksjon på mat - med samtykkeerklæring
  • Samtykkeerklæring og pasientinformasjon (pdf)
  • Informasjon om Matallergiregisteret; blodprøver og matallergenanalyser (pdf)  

Hvorfor melde fra til Matallergiregisteret?

Det er flere grunner til at du som lege bør melde fra når en av dine pasienter har fått en alvorlig reaksjon på mat:

  • Meldesystemet bidrar til matvareovervåkning og til å sikre trygge matvarer for allergikere.
  • Meldingen medfører at pasienten får tilbud om allergenanalyser av matvarer og detaljerte undersøkelser av antistoffer i serum. Den enkelte pasient og lege får dermed hjelp i den aktuelle situasjonen de står oppe i. Disse tjenestene vil øke i verdi etter hvert som erfaringsgrunnlaget øker.
  • Helsemyndighetene får mer kunnskap om omfanget og alvorlighetsgraden av matallergi. Dermed kan man få grunnlag for å bedre tilbudet for mennesker som har matallergi.

Om matallergi

Forekomsten er høyere hos barn enn hos voksne, kanskje 6–8 prosent av barn får slike reakjsoner. Symptomene er mangfoldige, og varierer fra lett ubehag til akutte dødelige sjokkreaksjoner.

Våre kunnskaper om matallergi er meget mangelfulle. Det er grunn til å tro at 2­–3 prosenmt av den voksne befolkningen har plager på grunn av matallergi. Fem til ti ganger så mange opplever symptomer som de selv tilskriver matallergi, men som ikke lar seg verifisere diagnostisk.

Vitenskapelige publikasjoner

Namork E., Stensby B.A. Peanut sensitization pattern in Norwegian children and adults with specific IgE to peanut show age related differences. Allergy Asthma Clin Immunol. 2015 Nov 14;11:32. doi: 10.1186/s13223-015-0095-8. eCollection 2015.

Namork E., Fæste C.K., Stensby B.A., Egaas E., Løvik M. Severe allergic reactions to food in Norway: a ten year survey of cases reported to the food allergy register Int J Environ Res Public Health. 2011 Aug;8(8):3144-55. doi: 10.3390/ijerph8083144. Epub 2011 Jul 26.