Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Fraråder bruk av efedrin mikstur hos små barn

Publisert Oppdatert


Behandling med efedrin mikstur til barn med luftveisinfeksjoner er utbredt i Norge. På grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt frarådes det at efedrin mikstur gis til barn under 2 år. Data fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet gjør det mulig å få en oversikt over hvor mange barn som bruker denne medisinen.


I en ny artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening diskuteres bruk av efedrin mikstur hos barn i Norge. Artikkelen presenterer hva som er kjent om effekt, bivirkninger og bruk av efedrin hos barn, og diskuterer hvilke praktiske konsekvenser dette bør få.

– Når en behandling for en ufarlig tilstand ikke er dokumentert effektiv, vil selv en liten risiko ved bruk overskygge nytten. Risikoen ser særlig ut til å være tilstede hos barn under 2 år, og det anbefales at efedrin mikstur ikke bør gis til denne aldersgruppen sier en av artikkelforfatterne, seniorforsker Kari Furu, ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. I stedet for medikamenter anbefales det at man tar opp barnet og senker temperaturen i rommet.

Bruk av efedrin mikstur i Norge - data fra Reseptregisteret

Efedrin mikstur er reseptbelagt i Norge og har vært godkjent til bruk hos barn i alle aldre.

I artikkelen benyttes data fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet til å vise at det i 2009 ble forskrevet og utlevert efedrin mikstur til 46 739 personer under 18 år. Over halvparten (nesten 26 000 barn) var i alderen 2 år og yngre. Det tilsvarer at 17 % av alle barn i denne aldersgruppen fikk utlevert efedrin mikstur på resept i løpet av 2009. De fleste barna fikk kun én utlevering i løpet av året.