Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «2012: Økt forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2012: Økt forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Artikkel

2012: Økt forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Salget av midler mot lakselus har økt kraftig i 2012. Salget av antibakterielle midler økte også, men fortsatt behandles kun en marginal andel av produsert fisk med antibiotika. I 2012 var salget av midler mot innvollsorm tredoblet i forhold til 2011. Dette viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Salget av midler mot lakselus har økt kraftig i 2012. Salget av antibakterielle midler økte også, men fortsatt behandles kun en marginal andel av produsert fisk med antibiotika. I 2012 var salget av midler mot innvollsorm tredoblet i forhold til 2011. Dette viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.


Økende resistensproblemer

Oppdrettsfisk_8d31a69c1c.
Oppdrettsfisk_8d31a69c1c.

Salget av midler mot lakselus målt i kilo viser en kraftig økning i 2012 sammenlignet med året før. Det var en betydelig økt bruk av alle virkestoffer mot lakselus med unntak av emamektin. Størst økning var det i bruken av kitinsyntesehemmerne diflubenzuron og teflubenzuron. Salget av lakselusmidler var i 2012 på samme nivå som i 2009 og 2010. Når det tas hensyn til ulik dosering av de forskjellige midlene, øker forbruket mer enn det økningen i antall kilo viser.

Utviklingen i 2012 tyder på økende grad av resistens mot legemidler i norske lakselus. Reduksjon i bruk av emamektin i forhold til 2011 tyder på manglende effekt av dette midlet i mange områder. Dette har resultert i økt salg av de andre midlene mot lakselus. Forbruket av lakselusmidler har vært høyt siden 2009. I 2012 var bruken av hydrogenperoksid noe redusert i forhold til de to foregående årene.

Fortsatt marginal bruk av antibakterielle midler

Salget av antibakterielle midler ble mer enn halvert fra 2009-2011, og sett i forhold til biomasse produsert oppdrettsfisk er forbruket svært lavt.  Fra 2011 til 2012 ble salget i kilo tredoblet. Sammenlignet med biomasse oppdrettsfisk som produseres er bruken av antibakterielle midler fortsatt marginal. Mengden antibakterielle midler som ble solgt i 2012 tilsvarer at kun cirka én prosent av fisken ble behandlet med én antibiotikakur.

Salg av midler mot innvollsorm øker

Salget av midler mot innvollsorm har vist en årlig nedgang siden 2004, men økte for første gang fra 2010 til 2011. I 2012 var salget tredoblet i forhold til 2011.

Andre midler

Forbruket av soppmidlet bronopol har vært relativt stabilt de siste tre år.

Tabeller som viser salg av legemidler i norsk fiskeoppdrett i 2012

Tabellene 1-5 nedenfor viser salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2003-2012. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer. Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2013.

Tabell 1: Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

florfenikol

154

111

202

302

139

166

303

2871

3311

191

flumekin

60

4

28

7

18

1

1

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

 

 

50

66

70

43

57

02

0

oksolinsyre

546

1035

977

1119

406

681

926

308

212

1399

oksytetracyklin

45

5

8

0

19

23

40

10

1

1

Totalt

805

1159

1215

1478

648

941

1313

662

544

1591

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011
2) Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

azametifos

 

 

 

 

 

66

1884

3346

2437

4059

cypermetrin

59

55

45

49

30

32

88

107

48

232

deltametrin

16

17

16

23

29

39

62

61

54

121

diflubenzuron

-

-

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

emamektin

23

32

39

60

73

81

41

22

105

36

teflubenzuron

-

-

-

-

-

-

2028

1080

26

751

Totalt

98

104

100

132

132

218

5516

6454

3374

6810

hydrogen-peroksid (tonn)

 

 

 

 

 

 

308

3071

3144

2538

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

fenbendazol

2

23

78

27

1

0

0

0

0

0

praziquantel

232

412

122

145

94

91

29

11

137

423

Totalt

234

435

200

172

95

91

29

11

137

423

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

bronopol

422

314

377

492

493

751

508

1020

1003

1090

malakittgrønt3)

4,5

0,7

0,9

0,9

0,8

0,6

0

0

0

0

Totalt

427

315

378

493

494

752

508

1020

1003

1090

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

benzokain4)

500

500

400

400

700

800

800

800

1000

800

isoeugenol5)

1,6

2,6

-

6,8

5,2

26

34

68

96

134

trikainmesilat (metakain)

699

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4) Estimert salg
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene er i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år.

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med:
professor Kari Grave og professor Tor Einar Horsberg , Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole.