Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Kunnskapssenteret for helsetjenesten

Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for å vite hva som er gode helsetjenester. Mange opplever det som krevende å håndtere den store kunnskapsmengden. Her har vi en viktig rolle.

Områdedirektør

Trygve Ottersen

Fasttelefon: 21 07 80 41

Besøksadresse

Pilestredet park 7

0176 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

Vis i kart

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Telefaks: 22 35 36 05

Arbeidsoppgaver

Vi drifter Helsebiblioteket - et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. De fleste kildene er fritt tilgjengelige for alle norske nettbrukere.

Vi oppsummerer forskning om effekt av utvalgte behandlinger og tiltak i helsetjenesten og vurderer kostnader. Resultatene kommer som systematiske oversikter, metodevurderinger og helseøkonomiske evalueringer. Vi følger dessuten med på utviklingen av nye metoder internasjonalt og legger utmetodevarsel på mednytt.no om nye metoder som antas å være særlig viktige og aktuelle for innføring i Norge.

Vi tilbyr undervisning i kunnskapsbasert praksis og kurs i å lage kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

På utvalgte områder utarbeider vi og måler indikatorer for kvalitet i helsetjenesten. Data om 30 dagers overlevelse etter behandling for hoftebrudd, slag og hjerteinfarkt er eksempler på resultater som blir presentert som kvalitetsindikatorer på Helsenorge.no.

Vi spør brukerne om hvordan de har opplevd møtet med helsetjenesten gjennom nasjonale brukererfaringsundersøkelser (PasOpp-undersøkelser). Les mer om måling av brukeropplevd kvalitet, finn resultater fra brukererfaringsundersøkelser og les om hvordan du kan gjennomføre egne, lokale spørreskjemaundersøkelser.

Vi jobber tett med kommunehelsetjenesten og brukerne for å forbedre tjenestene. To store læringsnettverk arbeider for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Fem læringsnettverk med til sammen 50 kommuner jobber med gode pasientforløp innen rus og psykisk helse for voksne. Mer om å komme i gang med kvalitetsforbedring

Medarbeidere

Bilde av Trygve Ottersen

Trygve Ottersen

Områdedirektør, Cand.med. PhD

Tlf: 21 07 80 41

M: 909 49 257

Send e-post