Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Kloke grep - Fortellinger fra sykepleiere med lederansvar

Publisert Oppdatert


Sykepleiere i lederposisjoner har et mangfold av kunnskap. Trulte Konsmo i GRUK har skrevet et hefte med en rekke fortellinger fra sykepleiere med lederansvar.


Fortellingene er kategorisert ut fra ledernes kloke grep på tre hovedområder; kompetanse innen sykepleie, ledelse og forbedringsarbeid. Innen hvert av disse områdene beskrives åtte fortellinger som illustrerer ulike elementer. Kategoriseringen er inspirert av Paul Plseks forskningsbaserte program for toppledere i det britiske helsevesen.

Lederne som har bidratt med fortellinger er en bredt sammensatt gruppe; de kommer fra ulike deler av helsetjenesten i hele landet og representerer også ulike nivåer av ledelse. De fleste har deltatt på NSFs ledersatsning for 2006, hvor Trulte Konsmo var prosjektleder. Heftet er utgitt av Norsk sykepleierforbund som en del av deres ledersatsning og skal sendes ut til alle sykepleiere med lederansvar.

Ved å gi ut dette heftet håper Sykepleierforbundet å gi sykepleieledere inspirasjon og motivasjon til å videreutvikle sin lederkompetanse og ivareta utfordrene lederansvar i helsetjenesten.