Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

India: Forskningssamarbeid om rotavirusvaksine

Publisert Oppdatert


Hvorfor virker noen vaksiner som tas via munnen dårligere i fattige enn i rike land? Folkehelseinstituttet samarbeider med forskningsmiljøer i India for å kaste lys over dette.


Har du funnet en feil?

india.
india.
Hver år dør rundt 2 millioner barn av diaré i verden. En fjerdedel av disse dødsfallene skyldes infeksjoner forårsaket av rotavirus. Forskere fra India har i mange år arbeidet med å utvikle en ny vaksine mot dette viruset og vaksinen er nå inne i sin siste testrunde (fase tre). Vaksinen består av levende svekket virus som kan gi immunitet, men ikke sykdom. Vaksinen gis gjennom munnen. Men av årsaker vi ikke kjenner gir denne typen vaksiner lavere beskyttelse for barn i lav- og mellominntektsland enn i rike land. Hvorfor? Kan det ha sammenheng med antistoffene i mors brystmelk eller med infeksjoner i barnas mage-tarmsystem?

Folkehelseinstituttet har startet et forskningsprosjekt der vi sammen med indiske forskere gjennomfører en randomisert kontrollert studie for å undersøke om noe av svaret kan ligge i tilknytning til brystmelk eller infeksjoner. I studien vil vi analysere både avføringsprøver, serum og spyttprøver fra barn og serum og brystmelk fra mor. Studien vil sammenligne utviklingen av antistoffer i barn som får brystmelk rett før vaksinene gis med utviklingen i barn der mor lar være å amme en halv time før og etter at barnet får vaksinen. Studien vil også sammenligne responsen i barn som har en virusinfeksjon i mage/tarmsystemet ved studiens oppstart med responsen i barn som ikke har en slik infeksjon.

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd og i tillegg til selve studien har vi også organisert vaksinekurs i India. Samarbeidspartnerne våre i India i denne studien er Centre for Health Research and Development, Society for Applied Studies i New Dehli og Christian Medical College i Vellore. Den kliniske delen av studien er ventet å starte i november 2011. Fra Folkehelseinstituttets side ledes arbeidet av Dr Tor Strand som er ansatt i avdeling for virologi.