Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Palestina, Malawi, Moldova og Ghana

Global helseberedskap - Folkehelseinstituttets innsats

Publisert Oppdatert

Elin H Wyller
Elin H Wyller

Det Internasjonale Helsereglementet (IHR) pålegger alle medlemsland å ha systemer på plass for å kunne oppdage og respondere på helsekriser. I tillegg skal landene støtte hverandre i helseberedskapsarbeid. Siden høsten 2013 har Folkehelseinstituttet arbeidet for å sette helseberedskap på dagsorden både i Norge og internasjonalt. Gjennom instituttets globale helseberedskaps¬program arbeider vi sammen med Palestina, Malawi, Moldova og Ghana for å styrke helseberedskapen på landnivå og globalt. Programmet er støttet av Norad.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

I 2013 rapporterte kun et fåtall av verdens land til Verdens helseorganisasjon at de hadde oppfylt kravene i IHR og hadde det man trengte for å være godt forberedt på helsekriser. I februar 2014 lanserte derfor en rekke land et initiativ kalt den Globale helsesikkerhetsagendaen (GHSA). Initiativet har mobilisert politisk interesse verden rundt for å styrke helsesikkerhet globalt.

Folkehelseinstituttets globale helseberedskapsprogram har som formål å bistå andre land i å styrke sin nasjonale helseberedskap, samt bidra til WHOs arbeid med global helseberedskap. Programmet del av Norges bidrag til GHSA.

Kort tid etter lanseringen av GHSA våren 2014, viste Ebola-epidemien i Vest-Afrika hvor viktig det er å koble helse med sikkerhet og beredskap, og at et utbrudd i ett land fort kan utvikle seg til en globale helsekrise, dersom det ikke oppdages og håndteres lokalt. Verdens helseorganisasjon og alle medlemslandene har gjennom det internasjonale helsereglementet definert hva som må være på plass i alle land for å sikre god global helseberedskap. Alle medlemsland av verdens helseorganisasjon skal ha kapasitet til å oppdage, rapportere og håndtere helsetrusler, og medlemslandene skal også hjelpe hverandre med å få dette på plass.

Styrket helseberedskap

Hensikten med Folkehelseinstituttets globale helseberedskapsprogram er å styrke helseberedskap gjennom å støtte implementering av det internasjonale helsereglementet. FHI samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) og med helsemyndigheter i Palestina, Malawi, Ghana og Moldova, samt andre relevante aktører i landene. Programmet er støttet av Norad.

Programmet bidrar med økonomisk og teknisk støtte til landene for å styrke bl.a:

  • overvåkingssystemer,

  • laboratoriekapasitet,

  • kapasitet til å håndtere kjemiske hendelser,

  • generell kompetanse.

I alle landene har samarbeidet startet med en kartlegging av landenes kapasitet til å forebygge, oppdage og respondere på hendelser som kan ha betydning for folkehelsen nasjonalt og internasjonalt. Kartleggingen identifiserer hvilke områder som bør styrkes og er grunnlag for en plan for samarbeidet mellom FHI og partnerlandene for de neste årene. Programaktiviteter innebærer blant annet simuleringsøvelser av helsekriser, forbedring av hendelses-baserte overvåkingssystemer, styrking av laboratoriekapasitet og erfaringsdeling.

Samarbeidet om global helseberedskap er støttet av Utenriksdepartementet gjennom Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad for en periode på 5 år. Programmet har vakt interesse internasjonalt og FHI deltar i møter og arbeidsgrupper under den Globale helsesikkerhetsagendaen, i WHO og i den Internasjonale organisasjonen for Nasjonale Folkehelseinstitutt (IANPHI).

For å styrke iverksettingen av det Internasjonale helsereglementet globalt har WHO utviklet et nytt rammeverk for å kartlegge helseberedskap i landene. Et av verktøyene i rammeverket er eksterne land-evalueringer. WHO leder arbeidet med evalueringene og fra FHI er vi en aktiv medspiller både i utviklingen av verktøy og i gjennomføringen av evalueringer. Deltagelse i evalueringene gir oss mulighet til å bidra til bedre global helsesikkerhet, og det gir oss verdifull erfaring og innsikt som vi kan bruke til å bedre helseberedskapen i vårt eget land.

Ghana, Malawi og Moldova. Foto: Elin H. Wyller
 
Elin H Wyller
Elin H Wyller
 
Elin H Wyller
Elin H Wyller
 Ghana Health Service, Accra  Salima District Hospital, Malawi
 
Elin H Wyller
Elin H Wyller
 
Elin H Wyller
Elin H Wyller
 College of Medicine, University of Malawi, Lilongwe  National Public Health Centre, Chisinau, Moldova
 
Elin H Wyller
Elin H Wyller
 
Hînchesti District Public Health Center, Moldova.jpg
 Hînchesti District Public Health Centre, Moldova  Hînchesti District Public Health Centre, Moldova