Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Sykdomspulsen - nytt overvåkingssystem for influensa

Publisert Oppdatert


Influensasesongen kan nå følges ved hjelp av kartdiagrammer i overvåkingssystemet Sykdomspulsen. Slike diagrammer er laget i ettertid for sesongen 2012-2013 og vil bli produsert også for årets sesong.Influensa diagram uke 1 2013. FHI
Influensa diagram uke 1 2013. FHI
Sykdomspulsen er et nytt helseovervåkingssystem for smittsomme sykdommer. Systemet skal overvåke og fange opp utbrudd. På den måten kan beredskapen styrkes. Foreløpig testes systemet ut for influensa.

Slik fungerer Sykdomspulsen

Overvåkingen i Sykdomspulsen gjøres ved å analysere data fra alle landets fastleger og legevakter. Hver gang en person går til lege, sender legen inn diagnosen (for eksempel "R80 Influensa") og et tilhørende refusjonskrav til den såkalte KUHR-databasen i Helsedirektoratet. KUHR-databasen leverer data til Folkehelseinstituttet.

For eksempel kan Sykdomspulsen brukes til å hente ut data om influensa. Tallene vil reflektere hvor mange som får diagnosen influensa basert på legens kliniske skjønn. Diagnosen vil ikke nødvendigvis være bekreftet med laboratorieundersøkelse. I tillegg til de som søker lege, vil det også være mange som har influensa uten å gå til lege.

- Dette er derfor er system som skal fange opp signaler om at en større eller mindre epidemi er under utvikling i et fylke. Slik kan helsevesenet og publikum vite om det sirkulerer influensasmitte i området der de bor. Systemet viser ikke nøyaktig antall personer som er syke, siden det er mange som ikke går til lege når de er syke, sier overlege Siri H. Hauge ved Folkehelseinstituttet.

Kartdiagram

På grunnlag av data fra Sykdomspulsen kan det lages kartdiagrammer. I ettertid har Folkehelseinstituttet laget kartdiagrammer for influensasesongen 2012-2013. Figuren viser kartdiagrammet for uke 1 i 2013. Dette er uka med høyets aktivitet i 2012-2013-sesongen, vurdert etter Sykdomspulsen.

Se også: Kartdiagrammer influensa vinteren 2012-2013, fra uke 49 til uke 12 (pdf)

Overvåking av influensa i 2013-2014-sesongen

kartdiagram. FHI
kartdiagram. FHI
Vi har fra før et overvåkingssystem for influensa som består av 201 såkalte vakttårnleger spredt over hele landet. Dette systemet gir data på regionnivå, men ikke på fylkes- og kommunenivå.

I tillegg til vakttårnsystemet tester Folkehelseinstituttet ut Sykdomspulsen i sesongen 2013-2014. Tall fra desember 2013 og begynnelsen av januar 2014 viser at det var lite influensa i landets fylker ved årsskiftet, se kartdiagram til høyre.

Se også: Influensakart uke-for-uke 2013 - 2014

Så snart andelen legekonsultasjoner for influensaliknende sykdom overskrider 1,4 prosent av konsultasjonene i et fylke, vil fylket få en mørkere gulrød farge i kartdiagrammet.

Data som inngår i analysen for Sykdomspulsen

Følgende anonyme data samles inn og bearbeides i sykdomspulsen:

  • pasientens alder (gruppert i 5-10 års aldersgrupper)
  • kjønn
  • konsultasjonsdato
  • diagnosekode (ICPC) for smittsomme sykdommer
  • type behandler (fastlege, legevakt, fastlønnet lege)
  • type konsultasjon (direkte kontakt, telefon)
  • hvilken kommune legekontoret hører til i

Se også: Sykdomspulsen