Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Kasusdefinisjoner - fugleinfluensa

Publisert Oppdatert


Kasusdefinsjonene er basert på klinisk beskrivelse og epidemiologiske kriterier. Definisjonene vil kunne oppdateres fortløpende.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

For bruk i land uten påviste humane tilfeller av influensa A(H5N1).

Mulig tilfelle: Ethvert individ som tilfredsstiller den kliniske beskrivelsen og de epidemiologiske kriteriene.
Sannsynlig tilfelle: Et mulig tilfelle med én postiv test for influensa A(H5N1).
Bekreftet tilfelle: Et individ med positiv laboratorietest for influensa A(H5N1) som bekreftes av et annet laboratorium, enten et nasjonalt referanselaboratorium eller et WHO Collaborating Centre*.

Klinisk beskrivelse

Akutt innsettende feber (temperatur > 38ºC) OG ett eller flere av følgende symptomer: 1) hoste  eller  2) dyspné.
ELLER
Dødsårsak beskrevet som akutt respiratorisk sykdom uten kjent etiologi.

Epidemiologiske kriterier

Minst én av de følgende eksponeringer/risikosituasjoner (a, b, c) i løpet av de siste 7 dager:

a. Bosatt i eller besøk til et område** hvor influensa A(H5N1) er sterkt mistenkt eller bekreftet

OG

1. har i dette området vært i nærkontakt med levende eller døde, ville eller tamme fugler eller griser.

ELLER

2. har i dette området vært eksponert for en dyrebestand hvor mulig smittet tamfugl eller griser har vært isolert i løpet av de siste 6 uker.

ELLER

3. har i dette området vært i nærkontakt (under 1 meter) med en pasient med de kliniske funn beskrevet over .


b. Laboratoriearbeid med mulig eksponering for influensa A(H5N1).

c. Vært i nærkontakt (under 1 meter) med et bekreftet tilfelle av influensa A(H5N1).

Kriterier for laboratoriefunn

Influensa A(H5N1) skal påvises ved minst en av følgende laboratorieprøver:

a. Positiv virusdyrkning.
b. Positiv RT-PCR.
c. Positiv immunfluoresens antistofftest ved bruk av influensa A(H5) monoklonale antistoffer.
d. 4-ganger stigning i influensa A(H5)-spesifikt antistoff-titer.

*Alle prøver fra bekreftede tilfeller bør uansett sendes til et WHO Collaborating Centre for påvisning av H5N1.

**Oversikt over smittede dyr (OIE) og mennesker (WHO) i verden.
Også Verdensorganisasjonen for dyrehelse overvåker hvilke land som har meldt tilfeller av influensa A(H5N1) hos dyr.