Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Influensasesongen 2001/2002 i Norge

Publisert Oppdatert


Status ved sesongavslutning, mai 2002: - Ingen registrert influensaaktivitet i Sør-Norge; fortsatt noe restaktivitet i Nord.


 

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS), Norge 2001-2002 Andel legekontakter for influensaliknende sykdom av alle legekontakter.
/ Influenza-like illness (ILI) in Norway 2001-2002. Proportion of medical consultations with ILI-diagnosis.

 

 

Figur 2: Viruspåvisninger(2a) og antistoff-påvisninger(2b), Sørøst, Midt- og Nord-Norge sesongen 2001-2002.
Influenza virus(2a) and serology(2b) detections in SE-, Mid-, and Northern Norway 2001-2002 Data fra siste uke er ufullstendige, data fra uken før er oppdatert.
Data for last week are incomplete; data for preceding week are adjusted

Oppsummering

SYKDOM - Status uke 20:

Mens det i Nord-Norge fremdeles var noe influensaaktivitet ved rapporteringsperiodens avslutning, var aktiviteten i landet forøvrig ubetydelig.

Overvåkingen av klinisk influensa ble aktivert i uke 40 og fortsatte ut uke 20/2002. Forekomsten av influensaliknende sykdom begynte en langsom økning i januar, men passerte ikke utbruddsgrensen noe sted før regionene Øst og Sør nådde grensen i uke 5. I uke 7 var alle regioner over utbruddsgrensen – fortsatt med høyest aktivitet i region Øst. I uke 9 og 10 var det tegn til nedgang eller utflating i regionene i Sør-Norge, mens det var oppgang i Nord. Økningen i Nord vedvarte til uke 12. Siden dette var det nedgang i hele landet, og i uke 14 var landet som helhet under utbruddsgrensen, mens region Vest falt under grensen i uke 15 og Nord i uke 16. I uke 20 var Nord-Norge fremdeles like under utbruddsgrensen, men antallet meldinger mot slutten var lavt og forekomsten derfor usikker.

VIRUS - Status uke 20:

Det er de siste ukene kun funnet influensavirus av type B i Nord-Norge.

Karakteriserte B-virus fra slutten av sesongen tilhører for det meste den nye varianten som er ulik vinterens vaksinestamme. Øvrige virus som har blitt karakterisert har liknet sine respektive vaksinestammer. Et lite antall A(H3)-virus ble også undersøkt genetisk med hensyn på NA-genets subtype og bekreftet A(H3N2).

Tidligere uker

Systematisk ukentlig innrapportering av laboratorieverifiserte influensatilfeller, samt innsending av prøver fra overvåkingsleger (”influensa-fyrtårn”) ble iverksatt fra og med uke 46, etter at det i uke 44 ble meldt inn et tilfelle av antigenpåvist influensa hos en ettåring på Sørlandet. Subtype for dette influensa A-viruset ble ikke bestemt. For ukene 50 og 51 ble det rapportert om 11 antistoff-påviste influensa A-tilfeller på Sørlandet, og i ukene 51/01-1/02 ble fem influensa A-virusinfeksjoner antigenpåvist i Vestfold, Telemark og Oslo. Flere av disse ble senere karakterisert som subtype A(H3) ved hjelp av PCR, viruset fra Oslo lot seg i tillegg dyrke og ble karakterisert som antigent og genetisk liknende på vaksinestammen A/Panama/2007/99(H3N2). Alle disse ble funnet hos sykehusinnlagte barn. I uke 1 kom også den første påvisningen av influensa hos ikke-innlagte pasienter, PCR-påvist influensa A(H3) hos en voksen pasient i Oslo. I uke 2 kom den første påvisningen av influensavirus B, meldt inn fra Telemark. Sporadiske tilfeller av influensa A ble fortsatt påvist hos sykehuspasienter på Sør- og østlandet, mest spebarn og eldre dette fortsatte i uke 3. Flere av tilfellene ble subtypet til A(H3). I uke 4 ble de første A-tilfellene påvist i Midt- og Nord-Norge, mens antallet funn steg på Øst- og Sørlandet. I uke 5 økte antallet funn ytterligere, både på Østlandet og i Midt-Norge. Det ble isolert ett influensa B-virus, som senere er karakterisert genetisk og antigent og likner på vaksinestammen B/Sichuan/379/99. Antallet virusfunn er opprettholdt i uke 6, 7 og 8, fortsatt med dominans av influensa A, subtype H3, men nå også med regelmessige påvisninger av influensavirus B. Et B-virus påvist i Oslo i februar er siden karakterisert genetisk og antigent som B/Hong Kong/330/2001-liknende. En økning av influensa A-påvisninger i uke 9 skyldes primært flere påvisninger i Nord-Norge. De fleste viruspåvisningene i uke 10 var fra Midt- og Nord-Norge – inkludert Svalbard – også denne uka var antallet påvisninger forhøyet. I ukene 11-20 var det et noe lavere antall viruspåvisninger, med økende andel fra Nord-Norge og økende andel influensavirus B.

Det var ved slutten av rapporteringsperioden kun indikasjoner på sporadisk influensaforekomst, mest i Nord. De siste ukene har det kun vært observert B-virus, og mot slutten av sesongen har de fleste av disse tilhørt den “nye” B-stammen (se nedenfor).

Internasjonalt

I de fleste europeiske land er nå influensaaktiviteten over.

De fleste steder ble det påvist mer influensavirus A enn B, og i de fleste områder som meldte om utbrudd har det vært A(H3N2) som dominerte, med unntak av enkelte land der B-virus var mest vanlig (Belgia, Frankrike, Italia, Slovenia).

De influensa A-virus som er karakterisert denne sesongen i Nord-Amerika eller Europa har for det meste lignet antigent på sine respektive vaksinestammer - A/Panama/2007/99(H3N2) og A/New Caledonia/20/99(H1N1).
Det har imidlertid vært spredning av B-virus denne vinteren som skiller seg antigent fra vaksinestammen B/Sichuan/379/99, selv om virus som likner sistnevnte har vært klart mest utbredt i Europa. Det er derfor valgt en ny B-stamme – B/Hong Kong/330/2001 - for neste sesongs vaksine. I Europa er den nye B-stammen hittil funnet i Nederland, Italia, Tyskland og Sveits – og altså i Norge. Fra Sveits (og Norge) meldes det nå at et flertall av nylig karakteriserte B-virus tilhører den nye varianten.

Ny influensa A-subtype: A(H1N2). I løpet av vinteren har en blitt oppmerksom på at en stor del av A(H1)-virus påvist denne sesongen faktisk er av subtype A(H1N2) og ikke som tidligere A(H1N1). Den nye subtypen ser ut til å ha oppstått som en miks av vanlig A(H3N2)- og A(H1N1)-virus og ser ikke ut til å ha noen større mulighet til å unnslippe eksisterende immunitet i befolkningen enn vanlige H3N2- og H1N1-virus.

English summary – May 31, 2002

Data obtained through clinical and virological surveillance.

Taken together, at the end of May the data still indicated local outbreak activity in Northern Norway, with no activity recorded elsewhere. Activity was associated with the circulation of influenza B viruses.

Laboratory-confirmed cases of influenza
Status 31 May

Since week 18, all virus detections reported are from Northern Norway. All these are influenza B.

The viruses:
-The two major B virus lineages this winter - strains resembling the current vaccine component and viruses of the B/Victoria/2/87 lineage - cocirculated in Norway, with the Victoria-like viruses predominating among the most recent isolates. The Victoria/2/87 lineage viruses in Norway have been different from the corresponding viruses seen elsewhere in Europe and therefore probably were imported form a non-European source. All influenza A viruses characterised this far have resembled the current H3N2 vaccine strain, as well as viruses circulating elsewhere in Europe. Three A(H3) viruses that have been checked for neuraminidase gene subtype were all H3N2.

Season summary

The first laboratory-confirmed case of influenza was seen during week 44, a 1-year old child in SE Norway. The virus was influenza type A, confirmed by antigen detection and not subtyped. Weekly reporting from laboratories and sample submission from sentinel practices was initiated in week 46.

In the weeks 50-51, one laboratory covering the southernmost counties of Norway (Agder) reported 11 out of 41 analysed antisera positive for influenza A, this is in the same area as the initial detection in week 44. Furthermore, out of five antigen detections of influenza A virus in weeks 51/01-01/02 in the counties of Vestfold, Telemark and Oslo, all SE Norway, four have been subsequently verified as subtype H3N2 by PCR - in one case also by virus isolation. This first Norwegian isolate for this season was antigenically and genetically characterised and resembled the vaccine strain A/Panama/2007/99(H3N2), as well as H3N2 viruses seen elsewhere this season. All subsequently analysed A(H3N2) viruses have resembled this first isolate. Furthermore, the first community-based detection was seen in week 1 – influenza A(H3N2) virus in an adult woman in Oslo, SE Norway.

The first detection of influenza B virus (detected by IF in Telemark county) was reported in week 2. Influenza A cases continued to be detected in SE Norway in weeks 2 & 3, and the first detections of flu A in Northern Norway and Mid-Norway were seen in week 4. At this point a majority of sentinel samples contained influenza A(H3) viruses - the latter detections were all in SE Norway. In week 5, the number of laboratory-verified influenza A cases increased further, and one further influenza B virus was also isolated. This virus was subesquently characterised antigenically and genetically as B/Sichuan/379/99-like. In week 6 & 7 the number of detections was maintained, but with a lower proportion of sentinel samples being positive. This may be caused in part by a different geographical sampling pattern these weeks. In week 8, virus detections were at a similar level as the preceding week, and the proportion of PCR positive sentinel samples was again high (60%). In week 9 there were less virus detection in the East and South, with a marked increase in the North. In week 10there was a slight decrease in virus detections in Region East. Most virus detections, including all sentinel sample positives this week, were from Mid- and Northern Norway, as well as from Spitzbergen. The decrease continued in week 11, with most virus detections in Northern Norway. The number of virus detections in weeeks 12-13 did not decrease further compared to week 11. There was an increase in the number of influenza B detections in SE Norway. In week 14, the number of influenza A virus detections was slightly lower, and no cases of influenza B virus detections were reported. In week 15 only Northern Norway remained above the threshold value, and most virus detections were also from this region, with an increasing proportion being influenza B. In week 16, influenza B virus detections were in majority for the first time this season. Most detections now were from Northern Norway where the activity peaked 2-3 weeks after Southern Norway. The following week had a similar pattern, with virus detections only in the North. Routine weekly reporting from all microbiology laboratories was terminated for the season this week.

CLINICAL SURVEILLANCE

- While the week 20 ILI consultation rate was low for the country as a whole, it remained somewhat elevated in Northern Norway. This higher recorded incidence is uncertain as the number of reports is low, but is in agreement with the continued detection of virus circulation in the region.

Season summary

The clinical surveillance commenced in week 40. The proportion of influenza-like illness among sentinel practice encounters remained below the outbreak threshold in all regions until week 5, when the outbreak threshold for the first time was exceeded in both regions East and South. As these regions represent more than half of Norway"s population, the conditions for widespread activity were met, although the intensity of the outbreak could be classified as low. In week 6, the activity level in these regions were maintained while the activity in the remaining regions increased, approaching the outbreak threshold. In week 7, the outbreak threshold was exceeded in all regions, still with highest consultation rates in the east and south. The slow increase continued until week 9, when the ILI incidence for the country as a whole was levelling off. There was a decline in the population-rich region East and increased activity in the West and North. In weeks 10-12the ILI consultation rate was declining in all regions except in the North, where it still was increasing. The rate remained above the 2% outbreak limit in all regions. The consultation rate continued to fall in weeks 12-13, with Northern Norway also passing the peak of activity in week 12. The low number of reports received for the Easter week (13) may not have given a true representation of the activity. The decrease continued in week 14, when the country total consultation rate fell below the outbreak threshold, with regions West and North remaining slightly above. In week 15 only region North was above the limit, and, in week 16 and 17, all regions were below 2%, with region North only barely below the threshold limit. The Southern Norway regions proceeded to fall toward baseline levels in the subsequent weeks, Northern Norway remained at approximate outbreak threshold incidence until weekly reporting was terminated in week 20.

Tallenes tale

Influensaliknende sykdom i MSIS

Andel ILS(%) for regionene er listet under/ per cent influenza-like illness numbers listed by health region:

Epi uke /week

Total

Region
ØST/
East

Region
SØR/
South

Region
VEST/
West

Region
MIDT/
Middle

Region NORD/
North

40

0.4

0.4

0.4

0.5

0.3

0.4

41

0,4

0,5

0,4

0,3

0,3

0,4

42

0,4

0,5

0,3

0,5

0,1

0,3

43

0,4

0,5

0,4

0,5

0,2

0,5

44

0.4

0.4

0.3

0.5

0.2

0.5

45

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,6

46

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

0,5

47

0,5

0,6

0,6

0,6

0,3

0,5

48

0,5

0,6

0,6

0,7

0,3

0,5

49

0,7

0,6

0,9

0,8

0,3

0,7

50

0,6

0,6

0,8

0,6

0,3

0,8

51

0,6

0,6

0,8

0,6

0,5

0,7

52

0,9

0,6

1,4

0,8

0,4

0,9

01

1,2

1,1

1,6

1,3

0,8

0,9

02

1,2

1,2

1,3

1,3

0,9

0,9

03

1,3

1,3

1,5

1,2

1,3

1,0

04

1,4

1,8

1,2

1,3

1,3

0,9

05

2,0

3,0

2,3

1,5

1,8

0,9

06

2,2

2,7

2,7

1,9

1,7

1,6

07

2,9

3,7

3,4

2,3

2,2

2,1

08

3,0

3,8

2,8

2,8

3,0

2,2

09

3,1

3,3

3,3

3,4

3,0

2,4

10

2,8

3,2

2,1

3,1

2,3

3,0

11

2,6

2,5

2,3

3,1

2,0

3,5

12

2,5

2,2

2,2

2,8

1,9

3,3

13

2,0

2,3

2,0

2,2

1,5

1,7

14

1,7

1,2

1,6

2,1

1,3

2,4

15

1,4

1,1

1,2

1,7

1,0

2,1

16

1,0

1,0

1,0

0,9

0,6

1,8

17

1,1

0,7

1,1

1,4

0,5

2,0

18

1,1

0,9

1,2

1,1

0,7

1,9

19

0,8

0,6

0,8

0,6

0,4

1,8

20

0,7

0,7

0,5

0,5

0,3

2,3

Epi uke /week

Total

Region
ØST/
East

Region
SØR/
South

Region
VEST/
West

Region
MIDT/
Middle

Region NORD/
North

Helseregion ØST(east): Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR (south): Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST(west): Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT(middle): Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD (north): Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

I meldingssystemet for influensaliknende sykdom (ILS) melder 201 legekontorer fordelt over hele landet om antall tilfeller av ILS og totalt antall konsultasjoner per uke. Tilbakerapporteringen gis som en andel ILS (i prosent av konsultasjoner), fordelt på helseregionene.

Virusovervåking

 

Viruspåvisninger (dyrking, antigen eller PCR)

Virus detected by isolation, PCR, or antigen

Influensa påvist ved serologi

Detection by serology

Uke/
Week

Prøver/
Specimens

A utypet/
Untyped

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

40

-

0

0

0

0

0

0

0

41

-

0

0

0

0

0

0

0

42

-

0

0

0

0

0

0

0

43

-

0

0

0

0

0

0

0

44

-

1

0

0

0

0

0

0

45

-

0

0

0

0

0

0

0

46

59

0

0

0

0

78

0

0

47

63

0

0

0

0

102

0

0

48

75

0

0

0

0

117

0

0

49

98

0

0

0

0

117

0

0

50

102

0

0

0

0

120

5

0

51

107

0

0

2

0

120

6

0

52

71

1

0

1

0

68

0

0

1

93

0

0

2

0

38

0

0

2

135

1

0

2

1

212

1

0

3

130

3

0

8

0

181

1

0

4

146

3

0

7

0

222

8

1

5

185

6

0

9

1

172

8

1

6

148

7

0

8

0

201

18

0

7

143

9

0

5

1

541

25

6

8

167

9

0

9

2

342

24

0

9

148

20

0

8

3

430

34

3

10

150

11

0

9

1

556

45

3

11

104

7

0

0

0

572

59

8

12

73

9

0

3

4

474

54

2

13

64

7

0

1

2

119

14

3

14

84

5

0

1

0

377

36

8

15

76

9

0

0

8

529

61

18

16

74

6

0

0

8

364

33

10

17

57

2

0

1

6

297

27

6

18

39

3

0

0

9

53

1

0

19-22

-

0

0

0

33

-

-

-

Sum

2591

119

0

76

79

6402

460

69

 

Prøver/
Specimens

195A

79B

Prøver/
Specimens

A

B

I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn i pasientprøver av influensavirus eller antistoff mot viruset. I tillegg sender et utvalg leger inn pasientprøver direkte til Folkehelseintituttet for påvisning og karakterisering der. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

En oppsummering av sesongen 2001/2002 for hele landet er publisert i MSIS-rapport 25/2001