Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Influensasesongen 2000/2001 i Norge

Publisert Oppdatert


Status pr. 23. mai 2001: Kun sporadisk influensaaktivitet


Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS), Norge 2000-2001. Andel legekontakter for influensaliknende sykdom av alle legekontakter.
/ Influenza-like illness (ILI) in Norway 2000-2001. Proportion of medical consultations with ILI-diagnosis.

Figur 2: Viruspåvisninger(2a) og antistoff-påvisninger(2b), Sørøst, Midt- og Nord-Norge sesongen 2000-2001.
Influenza virus(2a) and serology(2b) detections in SE-, Mid-, and Northern Norway 2000-2001 Data fra siste uke er ufullstendige, data fra uken før er oppdatert.
Data for last week are incomplete; data for preceding week are adjusted.

English summary

Data obtained through clinical and virological surveillance.

Laboratory-confirmed cases of influenza
The first confirmed influenza case for this season was detected by RT-PCR in a sample taken in Oslo on December 1. The virus was influenza A, subtype H1, genetically similar to the vaccine strain A/New Caledonia/20/99(H1N1). In week 51, three further A(H1) positives were found. Continued circulation of influenza A has been confirmed by detections in subsequent weeks. Two detected influenza B virus cases in weeks 1&2 were probably imported and do not indicate circulation of this virus in Norway at the time. More cases of influenza B have been detected since week 5. Higher numbers of virus detections – mostly A - were seen in February and early March, with the highest prevalence occurring in mid-February. Very little influenza A virus has been circulating since the end of March, while the sporadic activity of influenza B virus has been sustained. Regular weekly reporting of laboratory-confirmed influenza was terminated in week 19.

Some hospital laboratories have reported virus and serology detections also for week 20. 9 cases of influenza A and 10 influenza B have been reported. The 9 A cases and 3 B were detected by serology, the remaining 7 B’s by PCR. The serologic flu A detections (all high antibody titre in one specimen) are from the southernmost part of the country, while the flu B detections are from mid- (2 – high ab titre) and Northern (1 seroconversion and 7 PCR) Norway.

The clinical surveillance commenced in week 40 and was terminated in week 20. The proportion of influenza-like illness among sentinel practice encounters remained very low until a slight increase was noted during the first half of February. In week 8 the incidence barely reached the outbreak threshold for the whole country, with three regions (South, North, East) on or slightly past the threshold. The incidence has subsequently declined, and, for week 20, all regions are back to the very low pre-season-levels.

We assume sporadic influenza activity, primarily influenza B.

Oppsummering

SYKDOM

Overvåkingen av klinisk influensa ble aktivert i uke 40/2000 og fortsatte til og med uke 20/2001. Influensaaktiviteten var oppe på den tentative utbruddsgrensen på 2% i landet som helhet i uke 8, men har så sunket igjen i alle regioner. For uke 20 er aktiviteten tilbake på et nivå en gjerne ser helt utenfor sesongen.

VIRUS

Uke 20
Regulær ukentlig rapportering av laboratoriebekreftet influensa ble avsluttet i uke 19.

For uke 20 er det kommet inn meldinger om 9 tilfeller av influensa A og 10 B fra sykehuslaboratorier i Sørøst-, Midt- og Nord-Norge.
8 tilfeller av influensa B er rapportert fra Troms/Finnmark, 7 funnet med PCR og en serologisk (serokonversjon). 2 tilfeller av influensa B funnet serologisk (høyt titer) i Midt-Norge.
9 tilfeller av influensa A er rapportert fra Sørlandet, disse er funnet serologisk (høyt titer). For funnene med høyt antistofftiter i én prøve kan det være vanskelig å tidfeste infeksjonen.

Systematisk ukentlig innrapportering av laboratorieverifiserte influensatilfeller ble aktivert i uke 46/2000, og avsluttet i uke 19/2001. Den første påvisningen av influensa ble gjort i en prøve tatt 1 desember i Oslo. Fram til midten av januar ble A(H1N1)-virus påvist sporadisk, i tillegg ble et par tilfeller av influensavirus B som trolig var importert, påvist ved nyttårstider. Et økende antall A-viruspåvisninger, og ytterligere tilfeller av influensa B – denne gangen uten indikasjon på import – ble sett siden midten av januar, med funn i flere regioner. Influensa A-påvisninger holdt seg på et forhøyet nivå gjennom hele februar med en nedgang siden midten av mars. I de siste ukene har forekomsten av influensa A fortsatt å falle, mens sirkulasjonen av influensavirus B har holdt seg lenger, ihvertfall nordpå.

A(H1N1)-virus som har blitt karakterisert, ligner genetisk og antigent på den tilsvarende virusstammen i årets vaksine, A/New Caledonia/20/99(H1N1).
Analyserte influensa B-virus ligner B/Sichuan/379/99 - som er anbefalt for den vaksinen som nå produseres for neste sesong, og noe mindre på ”vår” vaksinestamme B/Yamanashi/166/98.

STATUS:
Sykdoms- og virus-data indikerer kun helt sporadisk influensaaktivitet. Alle helseregioner befinner seg på et meget lavt aktivitetsnivå.
Det er sannsynlig at årets influensa-utbrudd nå i praksis er overstått.
Både i Norge og i andre land ser denne influensasesongen ut til å ha vært blant de roligste på mange år.

INTERNASJONALT:

Også i Europa forøvrig er influensaaktiviteten stort sett nedadgående eller opphørt. Det er et gjennomgående inntrykk nesten overalt at dette er en meget rolig influensasesong.

I nesten alle land dreide det seg i første rekke om influensavirus A, subtype H1N1, men i økende grad også influensavirus B mot slutten. B-virus overtok nesten helt i land som Storbritannia og Sverige. Der de har blitt karakterisert, ligner både H1N1-isolatene og B-isolatene antigent på stammene i årets vaksine. Influensavirus A(H3N2) har kun vært påvist i ytterst få tilfeller siden september.

Den sørlige halvkule går nå inn i sitt vinterhalvår, og de første sporadiske influensatilfellene er meldt fra Australia, Ny-Kaledonia, Brasil og Chile. Både influensa A og B er observert, australske virus har vært av subtype A(H3N2).

Tallenes tale:

Influensaliknende sykdom i MSIS

Andel ILS(%) for regionene er listet under/ per cent influenza-like illness numbers listed by health region:

Epi uke /week

Total

Region

ØST

Region

SØR

Region

VEST

Region

MIDT

Region

NORD

40

0,4

0,4

0,4

0,5

0,3

0,4

41

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

42

0,4

0,3

0,4

0,6

0,2

0,7

43

0,5

0,4

0,5

0,8

0,3

0,5

44

0,5

0,3

0,7

0,9

0,3

0,5

45

0,5

0,6

0,6

0,6

0,2

0,7

46

0,6

0,4

0,7

0,9

0,3

0,5

47

0,6

0,4

0,7

0,8

0,3

0,5

48

0,6

0,5

0,8

0,6

0,4

0,6

49

0,6

0,6

0,8

0,8

0,4

0,3

50

0,6

0,8

0,7

0,6

0,4

0,4

51

0,7

0,7

0,8

0,8

0,4

0,5

52

0,7

0,7

0,9

0,7

0,8

0,3

01

1,0

1,0

0,9

1,3

0,7

0,8

02

0,9

1,1

0,9

1,3

0,5

0,6

03

0,8

0,8

0,9

1,1

0,5

0,6

04

1,1

1,1

1,5

1,4

0,5

0,8

05

1,2

1,5

1,5

1,4

0,6

0,9

06

1,6

1,7

2,1

2,1

0,8

1,4

07

1,8

1,9

2,2

2,0

0,9

1,9

08

2,0

2,3

2,3

1,7

1,1

2,4

09

1,7

2,0

2,0

1,6

1,1

1,8

10

1,5

1,5

2,0

1,4

0,9

1,8

11

1,3

1,4

1,3

1,6

0,8

1,4

12

1,1

1,1

1,0

1,1

0,9

1,2

13

1,1

0,9

1,3

1,8

0,6

1,1

14

1,1

1,2

1,2

1,5

0,7

0,9

15

1,0

1,1

1,0

1,5

0,6

0,8

16

1,0

0,8

0,9

1,7

0,7

0,9

17

0,8

0,8

0,7

0,9

0,4

0,9

18

0,5

0,4

0,7

0,6

0,3

0,4

19

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

20

0,3

0,1

0,4

0,4

0,2

0,5

Helseregion ØST(east): Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR (south): Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST(west): Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT(middle): Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD (north): Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

I meldingssystemet for influensaliknende sykdom (ILS) melder 201 legekontorer fordelt over hele landet om antall tilfeller av ILS og totalt antall konsultasjoner per uke. Tilbakerapporteringen gis som en andel ILS (i prosent av konsultasjoner), fordelt på helseregionene. Erfaringene med vakttårnsystemet er foreløpig begrensede, men terskelen for når utbruddet starter, ser ut til å ligge i underkant av 2%.

Virusovervåking

 

Viruspåvisninger (dyrking, antigen eller PCR)

Virus detected by isolation, PCR, or antigen

Influensa påvist ved serologi

Detection by serology

Uke/
Week

Prøver/
Specimens

A utypet/
Untyped

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

42

0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

46

3

0

0

0

0

0

0

0

47

22

0

0

0

0

0

0

0

48

42

0

1

0

0

70

0

0

49

66

0

0

0

0

80

0

0

50

92

0

0

0

0

131

0

0

51

81

0

3

0

0

127

0

0

52

44

0

0

0

0

76

0

0

1

59

0

1

0

1

173

0

0

2

92

3

0

0

1

255

0

0

3

110

18

1

0

0

182

0

0

4

102

8

5

0

0

268

5

0

5

88

6

7

0

2

187

8

0

6

110

7

10

0

0

236

6

0

7

114

11

8

0

1

237

36

0

8

127

7

5

0

2

324

45

0

9

139

13

3

0

1

260

40

1

10

135

14

0

0

1

266

28

4

11

95

2

2

0

2

193

31

6

12

163

5

0

0

1

245

20

3

13

152

3

0

0

4

168

14

1

14

168

3

0

0

10

221

6

4

15

36

0

0

0

1

34

1

1

16

78

1

0

0

4

179

10

4

17

85

0

0

0

5

124

4

6

18

32

0

0

0

0

158

12

4

19

71

0

0

0

2

103

5

4

20

36

0

0

0

7

111

9

3

Sum

2342

101

46

0

45

4408

280

41

 

Prøver

147 A

45 B

Prøver

A

B

I influensasesongen rapporterer alle medisinsk-mikrobiologiske laboratorier i Sørøst-, Midt- og Nord-Norge ukentlig til Folkehelsa om funn i pasientprøver av influensavirus eller antistoff mot viruset. I tillegg sender et utvalg leger (”fyrtårn”) i disse områdene inn pasientprøver direkte til Folkehelsa for påvising og karakterisering der. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO). Influensasenteret i Bergen har en lignende ordning for Vestlandsfylkene (fra Rogaland til Møre og Romsdal).

En oppsummering av sesongen 1999/2000 for hele landet er også publisert i MSIS-rapport 26/2000