Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensasesongen sommeren 2009, uke 21

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 21 var lav. Folkehelseinstituttet overvåker hver influensasesong forekomsten av influensa og influensaliknende sykdom. På grunn av utbredelsen av ny influensa A(H1N1) (svineinfluensa) fortsetter overvåkingen i år også utover sommeren og i utgangspunktet helt til neste normale overvåkingsperiode begynner i uke 40.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontoret spredt over hele landet rapporterer hver uke om hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av symptomer, og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir derfor en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet (og forandringer i aktiviteten), men ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Grafen under viser hvor mange av dem som har vært hos legen som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Diagnosen baserer seg på typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, rennende nese). Dette er ikke et direkte mål på antall personer som har (svine)influensa.

Figur1_u2109.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge, vår/sommer 2009. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Virologisk overvåking

I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårn”) inn pasientprøver direkte til Folkehelseinstituttet for påvisning og karakterisering der. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Fra og med uke 18 er det påvist fire tilfeller av ny influensa A(H1N1) og ni influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensatype. I tillegg er det påvist ti influensavirus A(H3N2) og tyve influensavirus B.

virtab-u2109.jpg


Tabell 1: Prøver analysert for influensavirus ved Folkehelseinstituttet. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Regionale influensatall

Alle landets regioner har aktivitet under terskelverdien for utbrudd.

Uke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

19

0.5

0.4

0.4

0.6

0.6

0.9

20

0.5

0.4

0.5

0.8

0.4

1.0

21

0.5

0.5

0.3

0.4

0.6

0.6

Epiuke

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Influensakart uke 13.jpg


Figur 2 Regionale influensatall. Kartet viser hvor mange prosent av dem som har gått til legen som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom” i ulike regioner i uke 21.

Lenker

Influensaaktivitet i ulike europeiske land blir presentert hver uke hos European Inflenza Surveillance Scheme (EISS). Du kan finne oppdatert informasjon om spredningen av nyinfluensa i verden på Verdens Helseorganisasjons hjemmesider. Det europeiske smittevernbyrået European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) har mye informasjon på sine nettsider. Det amerikanske smittevernbyråetCDC har informasjon om svineinfluensa i USA.