Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking sommeren 2009 uke 30

Publisert Oppdatert


Det ble registrert økende forekomst av influensaliknende sykdom og laboratoriebekreftet influensa i uke 30, men de fleste tilfellene av laboratoriebekreftet influensa er fortsatt knyttet til reise utenlands eller kontakt med personer som har reist eller er kjent smittet. Økt oppmerksomhet har også medført at flere enn normalt oppsøker lege på grunn av influensaliknende sykdom. Den økte forekomsten er derfor ikke enklar indikasjon på omfattende smitte innenlands.


Folkehelseinstituttet følger utviklingen og overvåker influensa A(H1N1) situasjonen ved å innhente data og overvåke via ulike systemer. Samlet gir disse en god oversikt over epidemiens utvikling i Norge. På grunn av utbredelsen av ny influensa A(H1N1)v (svineinfluensa) fortsetter overvåkingen i år også utover sommeren og i utgangspunktet helt til neste normale overvåkingsperiode begynner (i uke 40).

1. Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke om hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, rennende nese), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir derfor en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet (og forandringer i aktiviteten), men ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Grafen under viser hvor mange av dem som har vært hos legen som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. I uke 30 fikk 2,2 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”.

Andelen med influensaliknende sykdom er klart høyere i uke 30 enn i de foregående ukene. De fleste laboratoriebekreftede tilfellene er fortsatt knyttet til reise utenlands eller kontakt med personer som har reist eller er kjent smittet. Økt oppmerksomhet har også medført at flere enn normalt oppsøker lege på grunn av influensaliknende sykdom. Stigningen kan derfor ikke tolkes som at det nå sikkert forekommer omfattende smitte innenlands.

 

Figur 1 uke 30 influensa.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge, utvalgte år. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Virologisk overvåking

Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil det hende at det tallene ikke alltid stemmer nøyaktig overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid.

2. Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. MSIS-statistikken oppdateres hver morgen, men ikke helger. Antallet bekreftede tilfeller vil etter hvert gi et stadig mindre riktig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.

Pr 29. juli var det innrapportert 341 laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa A(H1N1) til MSIS.

Slik innhenter du data fra MSIS-statistikken:

  1. Gå inn på http://www.msis.no 
  2. For oversikt over kjønn, smittested, aldersgrupper, og bostedsfylke velg ”Lag din egen tabell” i venstremenyen. I første kolonne velger du sykdom Influensa A(H1N1). 
  3. For oversikt over antall bekreftede tilfeller fordelt på kommuner og fylker, velg ”Kommune- og landsoversikt”

3. Øvrig virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårn”) inn pasientprøver direkte til Folkehelseinstituttet for påvisning og karakterisering der. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Fra og med uke 18 og til og med uke 30 er det innrapportert 363 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 82 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt seks influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 26 influensavirus A(H3N2) og 68 influensavirus B. De to siste ukene er det ikke påvist andre virus enn det nye influensaviruset, og i de siste fire ukene har over 99% av karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset.  

 

virtab_u3009.jpg

Tabell 1: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

Fig2_u3009.jpg

Figur 2 Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

Regionale influensasykdomstall

Alle landets regioner har aktivitet under terskelverdien for utbrudd.

Uke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,3

0,7

0,9

30

2,2

1,6

1,9

3,2

2,8

1,8

Epiuke

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

 

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Helseregion ØST:
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.