Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking sommeren 2009, uke 27

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 27 var lav. Folkehelseinstituttet overvåker hver influensasesong forekomsten av influensa og influensaliknende sykdom. På grunn av utbredelsen av ny influensa A(H1N1)v (svineinfluensa) fortsetter overvåkingen i år også utover sommeren og i utgangspunktet helt til neste normale overvåkingsperiode begynner (i uke 40). I ukene fremover vil rapportene ikke komme ukentlig grunnet ferieavvikling hos FHI og eksterne deltakere i overvåkingssystemet.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke om hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av symptomer, og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir derfor en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet (og forandringer i aktiviteten), men ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Grafen under viser hvor mange av dem som har vært hos legen som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. I uke 27 fikk 0,3 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Diagnosen baserer seg på typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, rennende nese).

Figur1_u2709.jpg.jpg

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge, utvalgte år. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Virologisk overvåking

I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårn”) inn pasientprøver direkte til Folkehelseinstituttet for påvisning og karakterisering der. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Fra og med uke 18 og til og med uke 27 ble det påvist 29 tilfeller av ny influensa A(H1N1)v og seks influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant (nyeste tall for ny influensa finnes på FHIs egne sider om svineinfluensa). I tillegg er det påvist totalt 18 influensavirus A(H3N2) og 43 influensavirus B. De to siste ukene er det ikke påvist andre virus enn det nye influensaviruset.

Virtab_u2709 .jpg

Tabell 1: Prøver analysert for influensavirus ved Folkehelseinstituttet. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

Figur2_u2709.jpg

Figur 2 Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret.

Regionale influensasykdomstall

Alle landets regioner har aktivitet under terskelverdien for utbrudd.

Uke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

19

0.5

0.4

0.4

0.6

0.6

0.9

20

0.5

0.4

0.5

0.8

0.4

1.0

21

0.5

0.4

0.3

0.5

0.5

0.6

22

0.4

0.4

0.4

0.5

0.3

0.7

23

0.4

0.3

0.3

0.4

0.3

0.6

24

0.3

0.4

0.4

0.2

0.3

0.6

25

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

0.6

26

0.3

0.3

0.3

0.4

0.2

0.3

27

0.3

0.3

0.3

0.4

0.1

0.3

Epiuke

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Tabell 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per helseregion og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Influensakart uke 13.jpg

Figur 2 Regionale influensatall. Kartet viser hvor mange prosent av dem som har gått til legen som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom” i ulike regioner i uke 27.

Lenker

Du kan finne oppdatert informasjon om spredningen av ny influensa A(H1N1) på Verdens Helseorganisasjons hjemmesider. Det europeiske smittevernbyrået European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) har mye informasjon på sine nettsider. Det amerikanske smittevernbyrået CDC har informasjon om svineinfluensa i USA.