Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 49

Publisert Oppdatert


Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede sank i alle landets regioner i uke 49. Omkring 300 pasienter fikk laboratoriepåvist influensa. Tallene indikerer nå influensaaktivitet på nivå med vanlig sesonginfluensa. Alle nærmere identifiserte influensavirus i uke 49 var den pandemiske stammen. Antall rapporterte innleggelser på sykehus var synkende sammenliknet med de foregående ukene.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen. Uke 49 viste en nedgang i aktiviteten for alle regioner. I uke 49 fikk 3,5 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og 2). Høyest aktivitet var det i Region Nord, med 5,7 %.

Nedgangen i influensaaktivitet kan fortsette de neste ukene, men en tredje bølge på vinteren kan ikke utelukkes. Eventuelt kan aktiviteten flate seg ut og legge seg på et høyere nivå enn det vi vanligvis ser.

*Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Figur 2. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2009. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

 Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

2,0

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,9

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,0

19,0

13,2

10,3

10,6

46

11,2

10,0

13,8

10,0

10,6

13,0

47

8,1

7,1

8,5

7,9

8,1

10,2

48

5,3

4,3

5,8

5,1

5,3

7,2

49

3,5

3,0

3,7

2,9

3,2

5,7

Epiuke/week

 

Totalt

Region

øst

Region

sør

Region

vest

Region midt

Region nord

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) i perioden 1. desember – 7. desember var 27, hvorav 15 på intensivavdeling (tabell 2). Merk at noen pasienter kan være overført mellom to sykehus innenfor den oppgitt tidsperioden, og dermed være dobbeltregistrert. De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 1283 innleggelser (til og med 7. desember), hvorav 169 på intensivavdeling. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.)

Det er rapportert om to nye dødsfall siden forrige oppdatering. Den ene var en kvinne i aldersgruppen 40-59 fra Buskerud fylke, og den andre var en mann i aldersgruppen 20-39 år, fra Aust-Agder fylke. Begge personene tilhørte risikogruppe for alvorlig influensasykdom.

Totalt har det per 9. desember har det vært 27 dødsfall knyttet til infeksjon med A(H1N1).

En kvinne og en gutt fra Østfold, to kvinner fra Hedmark, to barn, en mann og tre kvinner fra Oslo, ett barn fra Vest-Agder, en mann fra Hordaland, en kvinne fra Rogaland, tre menn fra Oppland, en mann fra Telemark, en tenåring fra Vestfold, tre kvinner og en mann fra Akershus, en mann i 50-årene fra Sør-Trøndelag, en kvinne fra Rogaland, en kvinne fra Buskerud, en mann fra Aust-Agder og en dansk mann som oppholdt seg i Norge.

Av de døde er seks i aldersgruppen 0-19 år, ni i aldersgruppen 20 - 39, ni i aldersgruppen 40 – 59 og tre i gruppen over 60 år. For 21 av de døde er det rapportert at de har hatt underliggende sykdom som har medført økt risiko for alvorlig sykdom ved influensa. Da innsamling og bearbeiding av informasjonen fortsatt pågår, kan disse opplysningene komme til å bli endret senere.

Tidsrom

På sykehus (derav på intensivavdeling)

Antall rapporterende HF, inkludert private sykehus

1.- 7. september

0

4

8. – 14. september

12 (4)

14

15. – 21. september

6 (3)

17

22. – 28. september

8 (3)

17

29. september – 5. oktober

8 (5)

17

6. – 12. oktober

4 (1)

17

13. – 19. oktober

15 (4)

17

20. – 26. oktober

18 (3)

15

27. oktober – 2. november

69 (4)

19

3. november – 9. november

86 (13)

23

10. november – 16. november

89 (24)

23

17. november – 23. november

60 (13)

22

24. november – 30. november

37 (19)

24

1. desember – 7. desember

27 (15)

20

Tabell 2: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A(H1N1) i de angitte tidsrom, 2009

Figur 2: Inneliggende pasienter med påvist influensa A(H1N1)-infeksjon, fra 1. september 2009.

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

1238

308

196

221

475

83

Derav i intensivavdeling

169

9

12

38

100

10

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. september, til og med 7. desember 2009, aldersfordelt.

Laboratoriebekreftet influensa

Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet. Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene for tilfeller meldt enkeltvis til MSIS og tilfeller rapportert aggregert til referanselaboratoriet stemme helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid. Det er også en forsinkelse i innsendingen og innleggelsen av data i MSIS-databasen. Tall i MSIS-databasen er derfor lavere enn det reelle tallet på bekreftede tilfeller. Tall som rapporteres ukentlig og aggregert fra laboratoriene gir derfor i øyeblikket en mer oppdatert oversikt.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Selv om siste ukes tall er ufullstendige, indikerer de at antallet laboratoriepåvisninger fortsatte å gå ned. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus var fortsatt høy men også den med synkende tendens (tabell 5). 315 pasienter testet positivt på influensavirus. Selv om tendensen er synkende indikerer dette høye tallet fortsatt betydelig influensaaktivitet. Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, er andelen med påvist virus også klart avtakende. Samlet ble det pandemiske viruset påvist i 41 % av fyrtårnprøvene tatt i uke 49.

Fra og med uke 18 og til og med uke 49 er det innrapportert 7958 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 4597 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 91 influensavirus B (tabell 4, figur 4). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika, mens de to siste type B-virusene var importert fra Asia og Midtøsten. I de siste fire ukene har alle karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

Figur 4. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

130

8

0

36

1928

1183

26

81

0

0

0

187

11

0

37

2013

950

23

78

0

0

0

125

11

0

38

1718

500

16

78

0

0

0

169

2

0

39

1295

854

11

98

0

0

1

130

8

0

40

1036

562

9

85

0

0

0

150

2

1

41

1117

874

13

163

0

0

0

108

11

0

42

1484

991

74

233

0

3

1

108

5

0

43

3637

2016

603

862

0

0

0

187

14

0

44

5812

2870

1136

1294

0

0

2

311

35

0

45

6351

3254

1333

1476

0

0

0

192

16

0

46

4520

3006

387

1340

0

0

0

158

20

0

47

2464

1561

226

556

0

0

0

141

19

0

48

1973

1491

131

403

0

0

1

164

27

0

49

1032

728

65

239

0

0

0

106

0

0

Total

53056

28784

4593

7952

7

28

90

4112

258

15

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

12580

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6,5 %

19

30

518

5,8 %

20

25

567

4,4 %

21

22

324

6,8 %

22

8

352

2,3 %

23

13

337

3,9 %

24

10

201

5,0 %

25

13

284

4,6 %

26

22

285

7,7 %

27

16

346

4,6 %

28

54

549

9,8 %

29

200

914

21,9 %

30

364

2213

16,4 %

31

293

2415

12,1 %

32

166

1506

11,0 %

33

105

1549

6,8 %

34

90

1226

7,3 %

35

168

2722

6,2 %

36

107

1928

5,5 %

37

101

2013

5,0 %

38

94

1718

5,5 %

39

110

1295

8,5 %

40

94

1036

9,1 %

41

176

1117

15,8 %

42

311

1484

21,0 %

43

1465

3637

40,3 %

44

2432

5812

41,8 %

45

2809

6351

44,2 %

46

1727

4520

38,2 %

47

782

2464

31,7 %

48

535

1973

27,1 %

49

304

1032

29,5 %

Tabell 5. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke. Flere av laboratoriene har nå gjort endringer i testrutinene for å kunne ta unna de mange prøvene, og dette har også påvirket tallene som blir registrert for antallet som er testet for influensa. FHI har derfor revidert utregningen av antallet undersøkte prøver og dette har ført til lavere prosentanslag for de siste ukene enn de som ble publisert i rapportene for uke 44 og 45.  Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over fem hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 6). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 9. desember

0 % (n=577)*

0 % (n=20)

100 % (n=138)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.
Tabell 6. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009

Bekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til MSIS/Folkehelseinstituttet. Meldingsplikten for andre leger er nå endret, og det er nå bare nødvendig å sende inn MSIS-meldingsskjema ved påvist influensavirus når pasienten er vaksinert med Pandemrix, eller har en pneumoni, eller er innlagt på sykehus. Vi får derfor ikke lenger informasjon om smittested; dette vil uansett være vanskelig å fastslå for mange.

Per 8. desember var det i MSIS-databasen innrapportert ca. 6500 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). I tillegg er omtrent 6000 meldinger rapportert, men ikke lagt inn i databasen, og disse er derfor ikke inkludert i figur 3. Samlet betyr det at det per 8. desember er rapport om noe over tolv tusen laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa (H1N1). Størstedelen (70 %) er under 30 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 5). 

Figur 5. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, alder og kjønnsfordelt.