Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 47

Publisert Oppdatert


Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede sank i alle landets regioner i uke 47. Omkring 700 pasienter fikk laboratoriepåvist influensa. Tallene indikerer fortsatt høy influensaaktivitet. Alle nærmere identifiserte influensavirus i uke 47 var den pandemiske stammen. Antall rapporterte innleggelser på sykehus og intensivavdelinger er noe lavere enn de tre foregående ukene.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Uke 47 viste en nedgang i aktiviteten for alle regioner. I uke 47 fikk 8,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1). Høyest aktivitet var det i Region Nord, med 10,0 %.

Fig1_u470910.jpg

*Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. 

 

 Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

2,0

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,9

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,0

19,0

13,2

10,3

10,6

46

11,3

9,9

13,8

10,0

10,6

13,0

47

8,4

7,3

9,2

8,7

8,2

10,0

Epiuke/week

 

Totalt

Region

øst

Region

sør

Region

vest

Region midt

Region nord

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Innleggelser og dødsfall

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) i perioden 17. november – 23. november var 60, hvorav 13 på intensivavdeling (tabell 2). Merk at noen pasienter kan være overført mellom to sykehus innenfor den oppgitt tidsperioden, og dermed være dobbeltregistrert. De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 1102 innleggelser (til og med 23. november), hvorav 127 på intensivavdeling. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.)

Per 25. november har det vært 25 dødsfall knyttet til infeksjon med A(H1N1): En mann fra Danmark, tre kvinner og én mann fra Akershus, to kvinner fra Hedmark, én mann fra Hordaland, tre menn fra Oppland, fire kvinner og to menn fra Oslo, én kvinne fra Rogaland, én mann fra Sør-Trøndelag, én mann fra Telemark, én mann fra Vest-Agder, én mann og én kvinne fra Vestfold og én mann og én kvinne fra Østfold.

Blant de omkomne er det seks personer i alderen 0-19 år, åtte personer i alderen 20-39 år, åtte personer i alderen 40-59 år og tre personer over 60 år.

Det siste dødsfallet som ble meldt i uke 48 var en mann i aldergruppen 20-40 fra Oppland fylke (inkludert i tallene over). Han hadde ikke kjent risiko for alvorlig influensasykdom.

Tidsrom

På sykehus (derav på intensivavdeling)

Antall rapporterende HF, inkludert private sykehus

1.- 7. september

0

4

8. – 14. september

12 (4)

14

15. – 21. september

6 (3)

17

22. – 28. september

8 (3)

17

29. september – 5. oktober

8 (5)

17

6. – 12. oktober

4 (1)

17

13. – 19. oktober

15 (4)

17

20. – 26. oktober

18 (3)

15

27. oktober – 2. november

69 (4)

19

3. november – 9. november

86 (13)

23

10. november – 16. november

89 (24)

23

17. november – 23. november

60 (13)

22

Tabell 2: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A(H1N1) i de angitte tidsrom, 200

Figinneliggendepas_u470910.jpg 

Figur 2: Inneliggende pasienter med påvist influensa A(H1N1)-infeksjon, fra 1. september 2009.

 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-29 år

30-64 år

65+ år

Totalt i sykehus

1102

253

164

187

428

70

Derav i intensivavdeling

127

4

8

28

79

8

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. september, til og med 123. november 2009, aldersfordelt.

Laboratoriebekreftet influensa

Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet. Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene for tilfeller meldt enkeltvis til MSIS og tilfeller rapportert aggregert til referanselaboratoriet stemme helt overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid. Det er også en forsinkelse i innsendingen og innleggelsen av data i MSIS-databasen. Tall i MSIS-databasen er derfor lavere enn det reelle tallet på bekreftede tilfeller. Tall som rapporteres ukentlig og aggregert fra laboratoriene gir derfor i øyeblikket en mer oppdatert oversikt.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Selv om siste ukes tall er ufullstendige, indikerer de at antallet laboratoriepåvisninger fortsatte å gå ned. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus var fortsatt høy men også den synkende (tabell 5). Omkring 700 pasienter testet positivt på influensavirus. Selv om tendensen er synkende indikerer dette høye tallet fortsatt kraftig influensaaktivitet. Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, er andelen med påvist virus også fortsatt høy men avtakende. Samlet ble det pandemiske viruset påvist i 45 % av fyrtårnprøvene tatt i uke 47.  

Fra og med uke 18 og til og med uke 47 er det innrapportert 7218 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 4187 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 89 influensavirus B (tabell 4, figur 4). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika. I de siste fire ukene har alle karakteriserte influensa A-virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset.

virfig-u4709.jpg

Figur 3. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

B

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

3

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

213

17

1

32

1506

1048

50

115

0

1

0

124

3

3

33

1549

696

43

60

0

1

1

88

7

0

34

1226

729

33

57

0

0

0

53

4

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

130

8

0

36

1928

1183

26

81

0

0

0

187

11

0

37

2013

950

23

78

0

0

0

125

11

0

38

1718

500

16

78

0

0

0

169

2

0

39

1295

854

11

98

0

0

1

130

8

0

40

1036

562

9

85

0

0

0

150

2

1

41

1117

874

13

163

0

0

0

108

11

0

42

1484

991

74

233

0

3

1

108

5

0

43

3637

2016

603

861

0

0

0

187

14

0

44

5812

2870

1136

1292

0

0

2

311

35

0

45

5927

3254

1123

1476

0

0

0

87

4

0

46

4520

3006

387

1335

0

0

0

158

20

0

47

2196

1293

226

470

0

0

0

83

19

58

Total

49359

26297

4187

7218

7

28

89

3679

219

73

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

A(H1)

A(H3)

 

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

11440

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

Uke

Positive

Testet

Andel positive (%)

18

24

368

6,5 %

19

30

518

5,8 %

20

25

567

4,4 %

21

22

324

6,8 %

22

8

352

2,3 %

23

13

337

3,9 %

24

10

201

5,0 %

25

13

284

4,6 %

26

22

285

7,7 %

27

16

346

4,6 %

28

54

549

9,8 %

29

200

914

21,9 %

30

364

2213

16,4 %

31

293

2415

12,1 %

32

166

1506

11,0 %

33

105

1549

6,8 %

34

90

1226

7,3 %

35

168

2722

6,2 %

36

107

1928

5,5 %

37

101

2013

5,0 %

38

94

1718

5,5 %

39

110

1295

8,5 %

40

94

1036

9,1 %

41

176

1117

15,8 %

42

311

1484

21,0 %

43

1464

3637

40,3 %

44

2430

5812

41,8 %

45

2599

5927

43,9 %

46

1722

4520

38,1 %

47

696

2196

31,7 %

Tabell 5. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, fordelt per uke. Flere av laboratoriene har nå gjort endringer i testrutinene for å kunne ta unna de mange prøvene, og dette har også påvirket tallene som blir registrert for antallet som er testet for influensa. FHI har derfor revidert utregningen av antallet undersøkte prøver og dette har ført til lavere prosentanslag for de siste ukene enn de som ble publisert i rapportene for uke 44 og 45.  Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over fem hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 6). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 25. november

0 % (n=561)*

0 % (n=20)

100 % (n=138)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.
Tabell 6. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009

Bekreftede tilfeller meldt til MSIS

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1) til MSIS/Folkehelseinstituttet. Meldingsplikten for andre leger er nå endret, og det er nå bare nødvendig å sende inn MSIS-meldingsskjema ved påvist influensavirus når pasienten er vaksinert med Pandemrix, eller har en pneumoni, eller er innlagt på sykehus. Vi får derfor ikke lenger informasjon om smittested; dette vil uansett være vanskelig å fastslå for mange.

Per 25. november var det i MSIS-databasen innrapportert ca. 5600 tilfeller av bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A påvist). I tillegg er omtrent 6000 meldinger rapportert, men ikke lagt inn i databasen, og disse er derfor ikke inkludert i figur 3. Samlet betyr det at det per 25. november er rapport ca. elleve tusen laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa (H1N1). Størstedelen (70 %) er under 30 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 3).

 

 

Alderogkjønn_u470910.jpg

 

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS, alder og kjønnsfordelt.