Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 36

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 36 var meget lav, godt under terskelen for influensautbrudd. Ingen laboratorieverifiserte influensatilfeller er rapportert de siste tre ukene. På grunn av den globale pandemisituasjonen har overvåkingen vært videreført også gjennom sommeren.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fom uke 40 på høsten tom uke 20 på våren. Pga pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsetter videre utover uke 20 også i år.  

I uke 36 fikk 0,3 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1).

Fig1_ILI alle aar u36-2010.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2010. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

1,9

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,8

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,1

19,0

12,9

10,3

10,6

46

11,2

10,0

13,8

9,9

10,6

13,0

47

8,1

7,1

8,5

7,9

8,1

10,2

48

5,3

4,3

5,8

5,0

5,3

7,3

49

3,5

3,0

3,7

3,2

3,4

5,4

50

2,3

2,2

2,4

2,3

2,4

2,6

51

1,6

1,7

1,9

1,5

1,3

1,5

52

1,2

1,2

1,4

0,7

1,3

1,4

53

1,0

0,7

1,0

1,2

1,1

1,4

1

1,0

1,0

1,1

1,0

0,8

1,2

2

0,8

0,8

0,9

0,7

0,9

0,9

3

0,6

0,6

0,7

0,5

0,4

0,7

4

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,8

5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

6

0,5

0,4

0,5

0,5

0,3

0,6

7

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

8

0,6

0,6

0,7

0,5

0,3

0,5

9

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

0,4

10

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

0,5

11

0,5

0,5

0,6

0,4

0,2

0,4

12

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

13

0,3

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

14

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,4

15

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

0,5

16

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

17

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

18

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

19

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

0,4

20

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,2

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,3

0,4

0,3

0,4

0,2

0,5

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallene fra laboratorierapportene ligger nå på et nivå som indikerer meget lav influensaaktivitet. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også lav (figur 3, tabell 2). Ett tilfelle av pandemisk influensa A(H1N1) på Sørlandet i uke 24 var relatert til reise i Sør-Asia og reflekterer neppe sirkulasjon av dette viruset her til lands. To tilfeller av sesonginfluensa A(H3N2)-virus i uke 30 var hos personer som hadde reist i Sørøst-Asia, mens vi ikke kjenner til om det ene tilfellet påvist i uke 33 hadde vært utenlands. Gjennom våren og forsommeren ble det rapportert om et fåtall funn av influensavirus type B ukentlig, fra ulike deler av landet, men dette ebbet ut i løpet av juni. Sporadisk sirkulasjon av influensavirus ut på forsommeren har vi sett i mange sesonger, men den har holdt seg noe lenger enn vanlig i år, trolig har dette med at sirkulasjonen av influensavirus B kom sent i gang.
Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus ligget på et meget lavt nivå i flere måneder nå.

Fra og med uke 18/2009 og til og med uke 36/2010 er det innrapportert 8232 (28 i 2010) laboratoriepåvisninger av pandemisk influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt 4346 (3 i 2010) influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 34 ( 3 i sommer) influensavirus A(H3N2) og 198 (106 i 2010) influensavirus B (figur 2 og tabell 2).
Aktiv sirkulasjon i Norge av det pandemiske A(H1N1)-viruset er for tiden opphørt og en kan ikke regne det som overveiende sannsynlig at et påvist influensa A-virus er pandemiviruset. Det er derfor ønskelig at påviste influensavirus A i størst mulig grad blir subtypebestemt enten ved opprinnelig laboratorium eller ved influensasenteret på FHI. 

virfigA-u3610.jpg

 

virfigB-u3610.jpg


Figur 2. A) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 52/2009. B) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

2

0

3

1

16

6,0 %

170

5

5

19

518

95

3

2

0

7

16

5,4 %

70

1

1

20

567

139

2

1

2

4

12

3,7 %

102

1

1

21

324

83

2

1

1

3

14

6,5 %

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

4

2,6 %

127

1

1

23

337

52

0

3

0

1

7

3,3 %

67

1

0

24

201

48

0

5

0

2

2

4,5 %

25

0

0

25

284

153

1

6

0

0

5

4,2 %

92

2

0

26

285

105

4

13

0

1

2

7,0 %

108

6

0

27

346

127

1

10

0

0

3

4,0 %

54

0

0

28

549

208

23

26

0

1

1

9,3 %

41

0

0

29

914

640

26

153

0

0

1

19,7 %

111

1

1

30

2213

1342

82

255

0

0

2

15,3 %

246

20

1

31

2415

988

97

162

1

1

0

10,8 %

213

17

1

32

1639

1062

28

127

0

1

0

9,5 %

179

10

3

33

1638

696

19

63

0

1

1

5,1 %

164

13

0

34

1350

737

0

64

0

0

0

4,7 %

116

5

0

35

2722

1307

51

95

0

1

0

5,4 %

130

8

0

36

1928

1183

10

81

0

0

0

4,7 %

187

11

0

37

2013

950

14

78

0

0

0

4,6 %

125

11

0

38

1718

500

8

78

0

0

0

5,0 %

169

2

0

39

1295

854

0

98

0

0

1

7,6 %

130

8

0

40

1036

562

2

85

0

0

0

8,4 %

150

2

1

41

1119

874

1

156

0

0

0

14,0 %

108

11

0

42

1484

991

59

234

0

4

1

20,1 %

108

5

0

43

3668

2023

580

869

0

0

0

39,5 %

187

14

0

44

5827

2885

1104

1309

0

0

2

41,4 %

311

35

0

45

6351

3254

1305

1481

0

0

0

43,9 %

192

16

0

46

4777

3006

457

1349

0

0

0

37,8 %

263

41

0

47

2596

1561

230

560

0

0

0

30,4 %

254

41

0

48

2110

1491

154

410

0

0

1

26,8 %

291

57

0

49

1360

816

59

268

0

0

1

24,1 %

217

18

0

50

896

413

6

92

0

1

0

11,0 %

210

5

0

51

679

272

1

41

0

0

0

6,2 %

209

19

0

52

397

191

5

14

0

1

0

5,0 %

78

2

0

53

302

129

5

13

0

0

0

6,0 %

20

8

0

1

371

113

2

12

0

0

0

3,8 %

131

9

0

2

292

92

0

3

0

0

0

1,0 %

114

2

1

3

272

47

0

1

0

0

1

0,7 %

60

3

0

4

333

34

1

0

0

0

0

0,3 %

92

7

0

5

271

40

0

0

0

0

2

0,7 %

57

2

0

6

303

36

0

1

0

0

0

0,3 %

66

8

0

7

354

41

0

0

0

0

0

0,0 %

44

0

0

8

340

53

0

6

0

0

0

1,8 %

66

6

0

9

361

60

0

1

0

0

0

0,3 %

42

2

0

10

314

31

0

0

0

0

0

0,0 %

105

12

1

11

326

52

0

1

0

0

1

0,6 %

49

0

0

12

311

2

0

0

0

0

6

1,9 %

25

0

0

13

183

20

0

0

0

0

2

1,1 %

29

1

0

14

221

24

0

1

0

0

5

2,7 %

43

6

0

15

167

21

0

0

0

0

5

3,0 %

32

1

0

16

212

15

0

1

0

0

6

3,3 %

46

0

0

17

153

25

0

0

0

0

6

3,9 %

54

5

0

18

193

26

0

0

0

0

6

3,1 %

46

1

0

19

107

33

0

0

0

0

10

9,3 %

23

0

0

20

156

51

0

0

0

0

6

3,8 %

64

2

0

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

144

7

0

0

0

0

12

8,3 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

29

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

22

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

29

4

2

27

95

2

0

0

0

0

2

2,1 %

26

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

15

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

44

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

18

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

102

0

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

Total

63384

30879

4346

8232

7

34

198

 

6830

475

19

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

12619

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.  

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 3). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009-10

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 26. august 2010

0 % (n= 884)*

0 % (n=36)

100 % (n=258)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Tabell 3. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009-10

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 35 lav i alle land som rapporterte til ECDC og WHOs Europaregionskontor.

Globalt er influensaaktiviteten for tiden mest intens i temperate deler av den sørlige halvkule. I India pågår fortsatt et utbrudd av pandemisk H1N1-virus. Chile har rapportert markant økning i influensaaktiviteten de siste ukene, med pandemisk H1N1 samt H3N2- og B-virus. Det er uvanlig at influensautbrudd begynner så sent på året i Chile. I Australia ser man også et utbrudd forholdsvis sent i sesongen, her dominerer pandemisk H1N1-virus, med innslag av influensavirus B. I New Zealand er utbruddet, som har vært forholdsvis kraftig og dominert av pandemisk H1N1-virus, avtakende. Også i Sør-Afrika, som har hatt et utbrudd med blandet innslag av de ulike influensavirusene men mest influensa B, er aktiviteten avtakende.

Lenker

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/