Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Influensaovervåking 2009-10, uke 22

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 22 var lav, og godt under terskelen for influensautbrudd. Det ble i uke 20 rapportert fire laboratoriebekreftede tilfeller med influensavirus type B. Slik sporadisk sirkulasjon er vanlig på denne tiden av året og forventes å ebbe ut i løpet av forsommeren. På grunn av pandemisituasjonen videreføres overvåkingen også gjennom sommeren. Neste oppdatering kommer om to uker.


Har du funnet en feil?

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fom uke 40 på høsten tom uke 20 på våren. Pga pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsetter videre utover uke 20 også i år.  

I uke 22 fikk 0,3 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og 2).

 

Fig1_u220910.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

ILI alle aar uke 22-2010.jpg


Figur 2. Influensaliknende sykdom i Norge for årene 1998-2009. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

18

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

19

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

20

0,5

0,4

0,5

0,8

0,4

1,0

21

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,6

22

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

0,7

23

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

24

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,6

25

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

26

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

27

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

28

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

29

0,8

0,6

0,8

1,2

0,7

0,9

30

2,1

1,7

1,8

2,8

2,8

1,8

31

3,3

3,0

3,3

4,4

3,4

2,1

32

3,3

2,7

3,5

4,6

3,2

2,6

33

3,4

3,0

3,9

4,3

2,3

3,7

34

4,1

3,8

4,1

4,7

3,3

5,1

35

4,5

4,4

4,5

4,8

3,6

5,4

36

4,2

4,1

4,3

5,3

3,9

3,6

37

3,8

3,7

4,5

3,6

3,8

3,3

38

2,9

2,8

3,3

2,9

2,7

2,8

39

2,1

1,9

2,7

1,9

2,1

1,8

40

1,7

1,5

2,1

1,9

1,4

1,5

41

1,7

1,6

2,1

1,8

1,6

1,2

42

1,9

1,9

2,3

2,0

1,3

1,3

43

4,0

5,0

4,7

3,5

2,9

1,9

44

8,8

10,2

11,0

8,5

5,8

4,7

45

14,2

15,1

19,0

12,9

10,3

10,6

46

11,2

10,0

13,8

9,9

10,6

13,0

47

8,1

7,1

8,5

7,9

8,1

10,2

48

5,3

4,3

5,8

5,0

5,3

7,3

49

3,5

3,0

3,7

3,2

3,4

5,4

50

2,3

2,2

2,4

2,3

2,4

2,6

51

1,6

1,7

1,9

1,5

1,3

1,5

52

1,2

1,2

1,4

0,7

1,3

1,4

53

1,0

0,7

1,0

1,2

1,1

1,4

1

1,0

1,0

1,1

1,0

0,8

1,2

2

0,8

0,8

0,9

0,7

0,9

0,9

3

0,6

0,6

0,7

0,5

0,4

0,7

4

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,8

5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

6

0,5

0,4

0,5

0,5

0,3

0,6

7

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

8

0,6

0,6

0,7

0,5

0,3

0,5

9

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

0,4

10

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

0,5

11

0,5

0,5

0,6

0,4

0,2

0,4

12

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

13

0,3

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

14

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,4

15

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

0,5

16

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

17

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

18

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

19

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

0,4

20

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,2

21

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,4

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

 

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2009. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tallene fra laboratorierapportene ligger nå på et nivå som indikerer meget lav influensaaktivitet. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus er også lav (figur 3, tabell 2). Det er rapportert om et fåtall funn av influensavirus type B de siste ukene, fra ulike deler av landet. Slik sporadisk sirkulasjon er vanlig på denne tiden av året og forventes å ebbe ut i løpet av forsommeren. Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har både antallet innsendte prøver og påvisninger av virus ligget på et meget lavt nivå i flere måneder nå.

Fra og med uke 18/2009 og til og med uke 22/2010 er det innrapportert 8236 laboratoriepåvisninger av pandemisk influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt 4863 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 31 influensavirus A(H3N2) og 154 (62 i 2010) influensavirus B (figur 3 og tabell 2).
Sirkulasjon i Norge av det pandemiske A(H1N1)-viruset er nå på det nærmeste opphørt og en kan ikke lenger regne det som overveiende sannsynlig at et påvist influensa A-virus er pandemiviruset. Det er derfor nå ønskelig at påviste influensavirus A i størst mulig grad blir subtypebestemt enten ved opprinnelig laboratorium eller ved influensasenteret på FHI. 

virfigA-u2210.jpg

 

virfigB-u2210.jpg


Figur 3. A) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 52/2009. B) Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 18/2009. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

18

368

99

4

0

3

1

16

6,5 %

170

5

5

19

518

95

5

2

0

7

16

5,8 %

70

1

1

20

567

139

6

1

2

4

12

4,4 %

102

1

1

21

324

83

3

1

1

3

14

6,8 %

55

0

0

22

352

85

2

2

0

1

4

2,6 %

127

1

1

23

337

52

2

3

0

1

7

3,9 %

67

1

0

24

201

48

1

5

0

2

2

5,0 %

25

0

0

25

284

153

2

6

0

0

5

4,6 %

92

2

0

26

285

105

6

13

0

1

2

7,7 %

108

6

0

27

346

127

3

10

0

0

3

4,6 %

54

0

0

28

549

208

26

26

0

1

1

9,8 %

41

0

0

29

914

640

46

153

0

0

1

21,9 %

111

1

1

30

2213

1342

107

255

0

0

2

16,4 %

246

20

1

31

2415

988

129

162

1

1

0

12,1 %

213

17

1

32

1639

1062

52

127

0

1

0

11,0 %

179

10

3

33

1638

696

44

63

0

1

1

6,7 %

164

13

0

34

1350

737

34

64

0

0

0

7,3 %

116

5

0

35

2722

1307

72

95

0

1

0

6,2 %

130

8

0

36

1928

1183

26

81

0

0

0

5,5 %

187

11

0

37

2013

950

23

78

0

0

0

5,0 %

125

11

0

38

1718

500

16

78

0

0

0

5,5 %

169

2

0

39

1295

854

11

98

0

0

1

8,5 %

130

8

0

40

1036

562

9

85

0

0

0

9,1 %

150

2

1

41

1117

874

13

163

0

0

0

15,8 %

108

11

0

42

1484

991

74

233

0

4

1

21,0 %

108

5

0

43

3668

2023

608

869

0

0

0

40,3 %

187

14

0

44

5827

2885

1136

1309

0

0

2

42,0 %

311

35

0

45

6351

3254

1333

1481

0

0

0

44,3 %

192

16

0

46

4777

3006

492

1349

0

0

0

38,5 %

263

41

0

47

2596

1561

263

560

0

0

0

31,7 %

254

41

0

48

2110

1491

177

410

0

0

1

27,9 %

291

57

0

49

1360

816

83

268

0

0

1

25,9 %

217

18

0

50

896

413

20

92

0

1

0

12,6 %

210

5

0

51

679

272

13

41

0

0

0

8,0 %

209

19

0

52

397

191

9

14

0

1

0

6,0 %

78

2

0

53

302

129

8

13

0

0

0

7,0 %

20

8

0

1

340

110

4

10

0

0

0

4,1 %

44

9

0

2

267

92

0

3

0

0

0

1,1 %

54

2

1

3

260

47

0

1

0

0

1

0,8 %

21

3

0

4

314

34

1

0

0

0

0

0,3 %

63

4

0

5

258

40

0

0

0

0

2

0,8 %

18

0

0

6

288

36

0

2

0

0

0

0,7 %

41

2

0

7

342

41

0

0

0

0

0

0,0 %

20

0

0

8

334

53

0

7

0

0

0

2,1 %

37

4

0

9

354

60

0

1

0

0

0

0,3 %

17

0

0

10

311

31

0

0

0

0

0

0,0 %

59

10

1

11

324

52

0

1

0

0

1

0,6 %

12

0

0

12

307

2

0

0

0

0

6

2,0 %

0

0

0

13

182

20

0

0

0

0

2

1,1 %

18

1

0

14

204

24

0

0

0

0

5

2,5 %

5

2

0

15

137

21

0

0

0

0

5

3,6 %

12

1

0

16

160

15

0

1

0

0

6

4,4 %

14

0

0

17

125

25

0

0

0

0

6

4,8 %

17

3

0

18

143

26

0

0

0

0

4

2,8 %

17

0

0

19

92

33

0

0

0

0

8

8,7 %

9

0

0

20

125

51

0

0

0

0

6

4,8 %

42

2

0

21

61

32

0

0

0

0

6

9,8 %

6

0

0

22

94

50

0

0

0

0

4

4,3 %

7

0

0

Total

61598

30816

4863

8236

7

31

154

 

5812

440

17

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

ny/new
A(H1)

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

13137

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 3). Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

2009-10

Oseltamivirresistens  

(Tamiflu®)

Zanamivirresistens

(Relenza®)

Adamantanresistens

 

Til og med 9. juni 2010

0 % (n= 884)*

0 % (n=36)

100 % (n=258)

 

 

 

 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Tabell 3. Overvåking av resistens blant pandemisk H1N1-influensavirus i Norge, 2009-10

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europa var i uke 21 lav i alle land som rapporterte til ECDC. Kun Norge og Wales rapporterte sporadisk influensaaktivitet. 

I uke 21 ble det ikke meldt om nye dødsfall i Europa. Totalt i Europa er det rapportert om 1910 dødsfall relatert til infeksjon med ny influensa A(H1N1), derav 29 i Norge.

Globalt er pandemisk influensa H1N1 nå mest aktiv, men avtakende, i deler av Karibien og Sørøst-Asia. I temperate (dvs. ikke-tropiske) strøk på den sørlige halvkule ser ikke vinterinfluensasesongen til å ha begynt ennå, men det har vært noen lokale utbrudd med pandemisk A(H1N1)-virus i Chile. Ellers i verden har aktiviteten av pandemiviruset holdt seg lav. Influensa B fortsetter å sirkulere som dominerende virus globalt, men forekomsten er generelt lav. I siste halvdel av mai har det vært lav men signifikant aktivitet av influensa A(H3N2)-virus i flere Østafrikanske land.  

Lenker

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN/Pages/home.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/