Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

5211 - Influensaovervåking 2011-12, uke 52

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i 52 var svakt økende sammenliknet med de foregående ukene, men fortsatt under terskelen for utbrudd. Antallet påvisninger har økt markant i løpet av desember, men tallene er fortsatt ikke høye. I uke 52 ble det påvist 63 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, fem influensavirus A(H3) og ett A(H1)pdm09. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus sirkulerer og kan gi lokale utbrudd enkelte steder i landet, men at vi ennå ikke ser større utbruddsaktivitet. Vi forventer at influensaaktiviteten vil øke de nærmeste ukene.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 52 fikk 0,9 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. I Region Nord er det registrert mye influensa i Sandnessjøen, noe som trekker opp tallet for hele regionen. Det sirkulerer fortsatt mye Mycoplasma pneumoniae, som kan gi et influensaliknende sykdomsbilde.

Fig1ILI 2011-12 uke 52.
Fig1ILI 2011-12 uke 52.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Virologisk overvåking

 

 

Fig2_vir_u52-2011.
Fig2_vir_u52-2011.

Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har forekommet i alle ukene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40, og har økt markant i løpet av desember. I uke 52 ble det påvist 63 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, fem influensavirus A(H3) og ett A(H1)pdm09 ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Viruspåvisningene kommer fra hele landet, men forekomsten siste uke var høyest noen steder på Sør- og Vestlandet, og lav på Østlandet. Selv om virustallene har økt, ligger de under det nivået vi vanligvis ser når influensautbrudd pågår for fullt.    

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 88 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist to influensavirus A(H3) i uke 51, ett hver i uke 50, 48 og 44, samt ett influensavirus B i uke 45.

I ukene 40-52 er det i alt påvist 54 influensa A(H3)-virus, to A(H1)pdm09-virus og ni influensa B-virus, samt 148 influensa A-virus som ikke er subtypebestemt. Influensa A(H3)-virus er påvist i alle deler av landet, mens influensa B-virus er påvist i Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Nordland og Troms. A(H1)pdm09-virus er påvist i Trøndelag og Nordland. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus sirkulerer og kan gi lokale utbrudd enkelte steder i landet, men at vi ennå ikke ser større utbruddsaktivitet.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De fire første A(H3)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Disse to første H3-virusene har også fått verifisert N-subtype N2 og det er all grunn til å anta at også de andre H3-virusene er H3N2.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Det haster nå med la seg vaksinere mot sesonginfluensa. Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.  

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). ECDC rapporterer at det fra og med uke 40 er blitt undersøkt 14 influensa A-virus for resistens. Ingen av disse isolatene viste resistens mot verken oseltamivir (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 51 var fortsatt lav, men med økning av andel positive prøver. Både influensa A(H3N2), influensa B og A(H1N1)pdm09 har blitt påvist. Verken Sverige eller Danmark rapporterer om økt influensaaktivitet.

På verdensbasis sirkulerer det også lite influensavirus. WHO rapporterer 16. desember at influensaaktiviteten i ikke-tropiske land på den nordlige halvkule har holdt seg lav bortsett fra en liten økning i noen regioner i Canada. I USA melder alle landets regioner om influensaaktivitet under grensen for utbrudd.

Merkbar influensaaktivitet rapporteres fra Costa Rica og Kamerun. Ikke-tropiske land på den sørlige halvkule rapporterer nå at influensasesongen er over, men Australia påviser fortsatt noen influensa A(H3N2)-virus og influensa type B.   

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,6

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,0

0,9

2,8

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

 

 

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

108

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

115

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

127

1

0

2

1

0.6 %

80

1

0

45

677

168

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

253

1

0

6

0

1.0 %

28

1

0

47

677

182

1

0

2

0

0.4 %

96

0

0

48

754

155

6

0

11

1

2.4 %

30

4

0

49

683

179

16

0

5

1

3.2 %

81

6

0

50

648

132

12

1

8

2

3.5 %

28

3

0

51

850

121

48

0

9

0

6.7 %

72

4

0

52

708

103

63

1

5

0

9.7 %

82

7

0

Total

8166

1868

148

2

54

9

 

789

31

0

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

204