Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4412 - Influensaovervåking 2012-13, uke 44

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 44 var på samme lave nivå som de siste ukene og godt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger og andelen av testede pasienter der man finner influensavirus, er lavt men økende. Det ble påvist tyve influensavirus A og syv influensavirus B i Norge sist uke.


Har du funnet en feil?

Klinisk overvåking

Overvåking av influensaliknende sykdom

201 legekontorer og legevakter ("vakttårn") spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen "influensaliknende sykdom". Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15% av Norges befolkning. Overvåkningen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren.

I uke 44/2012 fikk 0,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 1). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

 
 
Fig1ILI 2012-13 uke 44.
Fig1ILI 2012-13 uke 44.
Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Ved inngangen til ny influensasesong er tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer lav men tiltakende influensaaktivitet (figur 2 og tabell 2). Sist uke ble 667 prøver analysert, hvorav 20 influensa A-virus og syv influensa B-virus ble påvist. Åtte av siste ukes influensa A-virus var A(H1N1)pdm09, de resterende 12 har ikke blitt subtypebestemt ennå, men mange av det skriver seg fra deler av landet som har hatt mest A(H3N2)-virus i foregående uker. Tidligere i høst har flertallet av undersøkte A-virus vært A(H3N2). Ni av hittil ti undersøkte influensa B-virus tilhører Yamagata-gruppen, i likhet med de fleste B-virusene de siste månedene. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til Yamagata-gruppen.

Ingen av prøvene innsendt fra nettverket av overvåkingspraksiser (influensa-fyrtårn) har fått påvist influensavirus så langt. I noen av disse prøvene er det påvist rhinovirus, som er det vanligst forekommende forkjølelsesviruset på denne tiden av året.

 
 
Fig2_vir_u44-2013.
Fig2_vir_u44-2013.
Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Influensavaksine

Kommunene starter nå vaksinering av risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider, se lenke nederst på siden.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 43 var lav, og det er ingen tydelige tegn på at influensasesongen har startet. Det ble påvist 17 influensa A-virus (ti ble subtypet hvorav fire var A(H3N2) og seks H1pdm09) samt ti influensa B-virus.

På verdensbasis meldes det om noe økende antall sporadiske influensapåvisninger i mange land på den nordlige halvkule, men fortsatt lav aktivitet.er det nedadgående/lav aktivitet. På den sørlige halvkule er influensaseongen nå overstått. I tropiske områder er det noe aktivitet i Nicaragua, Costa Rica (begge influensa B), Sri Lanka, Nepal og Thailand (blandet bilde med A(H1N1)pdm09 og B i disse tre landene). I Afrika sør for Sahara melder Senegal, Elfenbenskysten og Kamerun om økende antall influensafunn, for det meste A(H3N2).

Lenker

  • WHOs influensasider
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS)
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,4

41

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,4

0,3

0,4

0,7

0,3

0,3

43

0,5

0,4

0,5

0,6

0,4

0,5

44

0,4

0,4

0,6

0,5

0,3

0,5

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger

Serologi

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

40

357

0

0

1

0

0,3 %

38

0

0

41

559

2

0

1

4

1,3 %

60

0

0

42

617

3

2

5

2

1,3 %

63

0

0

43

686

4

4

6

4

2,6 %

87

2

0

44

667

12

8

0

7

4,0 %

70

0

0

Total

2886

21

14

13

17

 

318

2

0

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

Type A:

48