Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4112 - Influensaovervåking 2012-13, uke 41

Publisert Oppdatert


Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 40 var på samme lave nivå som forrige uke og godt under terskelen for utbrudd. Det ble påvist to influensavirus A og tre influensavirus B i Norge sist uke.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

Overvåking av influensaliknende sykdom

201 legekontorer og legevakter ("vakttårn") spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen "influensaliknende sykdom". Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15% av Norges befolkning. Overvåkningen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren.

I uke 41/2012 fikk 0,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4.

 
 
Fig1ILI 2012-13 uke 41.
Fig1ILI 2012-13 uke 41.
Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport.

Virologisk overvåking

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte "fyrtårnleger") inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ved inngangen til ny influensasesong er tallene fra laboratorierapportene på et nivå som indikerer svært lav/ingen influensaaktivitet. Sist uke ble 460 prøver analysert, hvorav to influensa A-virus og tre influensa B-virus ble påvist. Ett av influensa B-virusene er oversendt Folkehelseinstituttet; dette viruset hører til Yamagata-gruppen, i likhet med de fleste B-virusene de siste månedene. B-viruset i vinterens influensavaksine hører også til Yamagata-gruppen.

 
Fig2_vir_u41-2013.
Fig2_vir_u41-2013.
Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten

Influensavaksine

Kommunene starter nå vaksinering av risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Victoria/361/2011 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Wisconsin/1/2010-liknende virus. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider, se lenke nederst på siden.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 40 var lav, og det er ingen tegn på at influensasesongen har startet. Det ble påvist 11 influensa A-virus og fire influensa B.

På verdensbasis er det nedadgående/lav aktivitet. På den nordlige halvkule er det svært lav aktivitet, mens det på den sørlige halvkule er nedadgående aktivitet. I tropiske områder er det noe aktivitet i Costa Rica, India, Nepal, Lao og Thailand.

Lenker

  • WHOs influensasider
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS)
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)

Tall fra influensaovervåkingen

Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,2

0,4

0,5

0,3

0,6

41

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger

Serologi

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

40

357

1

0

0

0

0.3 %

38

0

0

41

460

2

0

0

3

1.1 %

60

0

0

Total

817

3

0

0

3

 

98

0

0

UKE

Prøver

A(utypet)

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver

A

B

 

Type A:

3