Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

4011 - Influensaovervåking 2011-12, uke 40

Publisert Oppdatert


Første uke av årets influensaovervåking viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 40 var lav og godt under terskelen for utbrudd. Det ble ikke påvist influensavirus sist uke i Norge.


Har du funnet en feil?

I uke 40/2011 fikk 0,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4.

Fig1ILI 2011-12 uke 40.
Fig1ILI 2011-12 uke 40.

Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag.

 

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

For fyrtårnsprøver var andelen hvor vi fant influensavirus meget høy gjennom hele forrige sesong, men viste et markant fall i løpet av mars 2011. Grunnen til at andelen positive i utbruddsperioder er generelt høyere i denne gruppen enn for influensatestingen forøvrig, er trolig fordi disse testes på grunn av at de har influensasymptomer, mens testingen på sykehuslaboratoriene foregår på et bredere utvalg av pasienter.

Nesten alle virus som ble karakterisert siste sesong, inkludert den influensa B-varianten som har dominert, viste god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine.

Influensavaksine

Kommunene er i full gang med å vaksinere risikogruppene med årets sesonginfluensavaksine. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine. Les mer om vaksinen på våre vaksinesider, se lenke nederst på siden. Alle som skal delta på Hajj må vaksineres, se egen sak om dette.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 38 og 39 var lav. To influensavirus type A(H1N1) 2009 ble påvist, av 161 prøver.

På verdensbasis sirkulerer det også lite influensavirus. På den nordlige halvkule er det svært lav aktivitet. På den sørlige halvkule er det nedadgående aktivitet med flest influensa A(H3N2)-virus som påvises, men med en betydelig andel influensavirus B i tillegg.

WHO rapporterer 7. oktober om lav eller ingen influensaaktivitet i ikke-tropiske deler av den nordlige halvkule. Det er noe aktivitet i Cuba, Honduras og Bolivia, vest-Afrika samt sør-Asia. I både Sør-Afrika og sør-Amerika er det fortsatt lav aktivitet. I Australia er den dalende aktivitet. De har hatt en sesong med flest influensa A(H1N1) 2009-virus men med en økende andel influensa A(H3N2) de siste ukene.   

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

20

0,4

0,5

0,4

0,3

0,3

0,5

 

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.