Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Influensa ukerapporter fra tidligere sesonger


Søk i Folkehelsa.no

 1. Artikkel

  Ukerapporter influensa høsten 2015 - våren 2016

  Se ukerapporter med statistikk og diagram for høsten 2015 til våren 2016.

 2. Artikkel

  2013 - Influensaovervåking 2012-13, uke 20

  Influensaovervåkingen viser at nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 20 er stabilt lavt. Det er fortsatt noen få påvisninger av influensavirus hver uke, hovedsakelig in

 3. Artikkel

  1913 - Influensaovervåking 2012-13, uke 19

  Influensaovervåkingen viser at nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 19 er stabilt lavt. Det er fortsatt påvisninger av influensavirus, hovedsakelig influensavirus B. N

 4. Artikkel

  1613 - Influensaovervåking 2012-13, uke 16

  Influensaovervåkingen viser at nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 16 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært

 5. Artikkel

  1513 - Influensaovervåking 2012-13, uke 15

  Influensaovervåkingen viser nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 15 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært fa

 6. Artikkel

  1413 - Influensaovervåking 2012-13, uke 14

  Influensaovervåkingen viser nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 14 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært fa

 7. Artikkel

  1213 - Influensaovervåking 2012-13, uke 12 og 13

  Influensaovervåkingen viser at antall viruspåvisninger i uke 13 fortsatte å gå ned. Vi har foreløpig ikke tall for uke 13 for influensaliknende sykdom. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antal

 8. Artikkel

  1113 - Influensaovervåking 2012-13, uke 11

  Influensaovervåkingen viser at både forekomsten av influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 11 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A

 9. Artikkel

  1013 - Influensaovervåking 2012-13, uke 10

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 10 fortsatte å gå ned. Antall viruspåvisninger ligger nå langt under toppen i uke 2. Det er nå influensavirus B som domine

 10. Artikkel

  0913 - Influensaovervåking 2012-13, uke 9

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 9 for landet som helhet gikk ned sammenliknet med uken før. Antall viruspåvisninger ligger nå langt under toppen i uke 2.

 11. Artikkel

  0813 - Influensaovervåking 2012-13, uke 8

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 8 for landet som helhet gikk svakt ned sammenliknet med uken før. Antall viruspåvisninger har falt litt i forhold til nivå

 12. Artikkel

  0713 - Influensaovervåking 2012-13, uke 7

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 7 for landet som helhet gikk noe ned sammenliknet med uken før. Antall viruspåvisninger har falt litt i forhold til nivået

 13. Artikkel

  0613 - Influensaovervåking 2012-13, uke 6

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 6 for landet som helhet var på omtrent samme nivå som før, men region Vest registrerte en økning i aktiviteten. Antall vir

 14. Artikkel

  0513 - Influensaovervåking 2012-13, uke 5

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 5 var noe lavere enn uken før, med unntak av region Vest. Antall viruspåvisninger lå på omtrent samme nivå som de tre fore

 15. Artikkel

  0413 - Influensaovervåking 2012-13, uke 4

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 4 fortsatte å synke i størstedelen av landet. Antall viruspåvisninger lå på omtrent samme nivå som uken før og klart under

 16. Artikkel

  0313 - Influensaovervåking 2012-13, uke 3

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 3 var synkende i alle landets regioner. Antall viruspåvisninger var også nedadgående. Det ble påvist 710 influensavirus A

 17. Artikkel

  0213 - Influensaovervåking 2012-13, uke 2

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 1 fortsatte å øke noe i de fleste regioner med unntak av Midt-Norge. Økningen er imidlertid betraktelig lavere enn uke 1.

 18. Artikkel

  0113 - Influensaovervåking 2012-13, uke 1

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 1 fortsatte å øke i hele landet. Tallene er nå høye, også for viruspåvisninger. Det ble påvist 921 influensavirus A og 216

 19. Artikkel

  5112 - Influensaovervåking 2012-13, uke 51 og 52

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 51 og 52 fortsatte å øke og nå er over utbruddsgrensen i hele landet. Det er lokale variasjoner i influensaaktivitet og hv

 20. Artikkel

  5012 - Influensaovervåking 2012-13, uke 50

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 50 fortsatt var under utbruddsgrensen, men at den økte markant sammenliknet med uke 49. Antallet viruspåvisninger mer enn