Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i nettpublikasjon

Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19

Publisert Oppdatert

Nedenfor finnes en huskeliste for viktige administrative tiltak dersom en pasient eller ansatt i helsetjenesten bekreftes syk med covid-19.

Nedenfor finnes en huskeliste for viktige administrative tiltak dersom en pasient eller ansatt i helsetjenesten bekreftes syk med covid-19.


Administrative tiltak som bør vurderes

 • Følge lokalt planverk
 • Informer smittevernansvarlige lokalt
 • Opprette utbruddsgruppe som kan bistå med kontaktoppsporing
 • Innhente relevante opplysninger fra den smittede som videregis ved melding av positivt tilfelle til FHI: Melding og varsling
 • Identifisere når pasienten/den ansatte utviklet symptomer
 • Kartlegge pasientens/den ansattes aktiviteter fra 48 timer før symptomstart
 • Identifisere og følge opp nærkontakter (fra 48 timer før symptomstart, se nedenfor). Før logg over hvem som er kontaktet (se eksempel på logg nedenfor under "Materiale")
 • Identifisere hvem som må informeres; for eksempel pårørende, ledelsen, kommunelege, andre ansatte og pasienter
 • Ekstra rengjøring i henhold til identifiserte aktiviteter (her følges lokalt infeksjonskontrollprogram)
 • Hvis mulig, organisere dedikert personell til å håndtere pasienter med covid-19, samt de som er definert som nærkontakt. Dette er viktig ved store utbrudd og ved avdelinger med spesielt sårbare pasienter. Dedikert personell bør ikke være i kontakt med andre pasienter i helseinstitusjonen og begrense kontakt med annet personale.
 • Informasjon til helsepersonell om hjemmekarantene og -isolering: Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Oppfølging av nærkontakter

 • Skaff oversikt over når personen fikk symptomer og identifiser personale, pasienter og pårørende som defineres som nærkontakter.
 • Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19
 • Helsepersonell og andre ansatte som møter definisjonen for nærkontakt:
  • bør ikke arbeide i helsetjenesten de neste 10 dagene etter siste kontakt med pasienten eller den ansatte som er syk med covid-19
  • kan unntas fra karantene hvis personellmangel går utover forsvarlig drift (se unntak: Tiltak i spesialisthelsetjenesten)
  • det er viktig å videreformidle hvem de skal kontakte dersom de får luftveissymptomer og dermed skal testes for covid-19
  • gi ut Informasjonsbrev til ansatt som er definert som nærkontakt (se nedenfor under "Materiale")
  • henvise til fhi.no: Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19
 • Innlagte pasienter som møter definisjonen for nærkontakter:
  • må plasseres på enerom
  • må muntlig informeres om situasjonen
  • helsepersonell må vurdere bruk av beskyttelsesutstyr ut fra en risikovurdering og i henhold til den aktuelle helsetjenestens rutiner
  • hvis disse pasientene utvikler akutte luftveissymptomer skal de isoleres og testes for covid-19
 • Utskrevne eller polikliniske pasienter som møter definisjonen for nærkontakter:
  • må kontaktes
  • skal i hjemmekarantene
  • de bør i utgangspunktet følges opp av kommunelege i tråd med råd for oppfølging av kontakter utenfor den aktuelle helsetjenesten
  • gi ut Informasjonsbrev til pasient som er definert som nærkontakt (se nedenfor under "Materiale")
  • henvise til fhi.no: Råd til personer som er i hjemmekarantene
 • Pårørende som møter definisjonen for nærkontakt:
  • må kontaktes
  • skal i hjemmekarantene
  • de bør i utgangspunktet følges opp av kommunelege i tråd med råd for oppfølging av kontakter utenfor den aktuelle helsetjenesten
  • dersom pårørende oppholder seg på sykehus, må oppfølging og smitteverntiltak vurderes individuelt i samråd med sykehusets smittevernpersonell.
  • dersom pårørende oppholder seg på sykehjem, må oppfølging og smitteverntiltak vurderes individuelt i samråd med virksomhetsleder og kommunelege.
  • henvise til fhi.no: Råd til personer som er i hjemmekarantene
 • Kommuneoverlegen må få beskjed om utskrevne pasienter eller pårørende, som skal følges opp i kommunen.

Oppfølging av andre ansatte

 • Helsepersonell eller andre ansatte som ikke har hatt nærkontakt med den smittede skal forholde seg til rådene som gjelder for alle ansatte i helsetjenesten:
  • kan gå på jobb som vanlig
  • skal følge med på utvikling av luftveissymptomer og ved symptomer holde seg hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart
  • ved utvikling av luftveissymptomer må det gjøres en vurdering av om den ansatte skal testes for covid-19

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden