Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Høringsuttalelse: Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Publisert


Folkehelseinstituttet er positive til at dagens helseregisterlov gjennomgås og forenkles.


For å oppnå den ønskede forenklingen må det også ses hen til registerforskriftene, helseforskningsloven og det tilgrensende regelverk. Arbeidet med revisjon av helseregisterloven er avgjørende for at de sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre skal kunne moderniseresing og samordnes. Vi mener det er lagt ned et godt, omfattende og grundig arbeid i høringsnotatet, og støtter hovedtrekkene. De foreslåtte lovendringene er viktige for å kunne utnytte det potensialet som ligger i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), både for bedre helse i befolkningen og for bedre personvern, jf. Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal.