Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og helsearkivforskriften

Publisert


Folkehelseinstituttet støtter forslaget til forskrift som er lagt frem.


Vi viser til høringsbrev mottatt 11.12.2013 og takker for anledningen til å gi høringssvar.

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for ti sentrale helseregistre og har også en betydelig forskningsvirksomhet med utgangspunkt i data fra ulike deler av helsetjenesten. Den foreslåtte helsearkivforskriften berører i liten grad forvaltningen av de sentrale helseregistrene. Som forskningsinstitusjon er imidlertid Folkehelseinstituttet berørt av hvordan dataene i Norsk helsearkiv forvaltes og tilrettelegges til bruk for forskning og andre dokumentasjonsformål.

Folkehelseinstituttet støtter forslaget til forskrift som er lagt frem. Vi vil i det vedlagte dokument (se høyre marg) benytte anledningen til å gi noen kommentarer til de ulike delene av høringsnotatet.