Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Vurdering av egen helse i Oppland

Publisert Oppdatert


Menn i alle aldersgrupper vurderte oftere enn kvinner sin helse som god. På samme måte som i Hedmark, hadde andelen 40-åringer som opplevde sin helse som ”god eller svært god” gått noe ned de siste årene.


Er det bedre helse blant 40-åringer i 1998 enn i 2001? Deltakerne ble spurt om hvordan de vurderte sin egen helse og det viste seg at 73% mente at egen helse var god eller svært god. Menn i alle aldersgrupper vurderte oftere enn kvinner sin helse som god, se figur.

57% av alle som ble spurt i Oppland, mente at egen helse var god, i tillegg mente 16% at den var svært god. Dette er helt likt resultatene fra Hedmark. I denne siste undersøkelsen rapporterte 82% menn og 79% kvinner i 40-årsalderen god eller svært god helse, i den forrige undersøkelsen fra 1998 var tilsvarende tall 87% for menn og 85% for kvinner. På samme måte som i Hedmark, hadde andelen 40-åringer som opplevde sin helse som ”god eller svært god” gått noe ned de siste årene. Spørsmålet om vurdering av egen helse ble ikke stilt før 1998 i Oppland.

I de to yngste aldersgruppene, 30- og 40-åringer, var andelen med god eller svært god helse nesten helt lik i Oppland, Hedmark og Oslo. I de to eldste aldersgruppene var det flere i Oslo enn i Oppland og Hedmark som vurderte egen helse som god eller svært god, 65% blant 60-årige menn i Oppland og 73% i Oslo. Blant 60-årige kvinner var det 59% i Oppland og 64% i Oslo som mente at egen helse var god eller svært god.

Dårligst helse blant de eldste i Valdres?

Det var små forskjeller mellom regionene i Oppland når det gjelder vurdering av egen helse. Forskjellene var relativt tydelige i de to eldste aldersgruppene, der Nord-Gudbrandsdal kom best ut og Valdres dårligst. Forskjellene var statistisk sikre for begge kjønn samlet i de to eldste aldersgruppene.

Andel menn og kvinner som vurderer egen helse som god eller svært god i ulike aldersgrupper. Oppland 2001

 

Vurderingegenhelse_oppland2.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Andel personer som vurderer egen helse som god eller svært god. Begge kjønn samlet. Regioner i Oppland 2001

vurderingegenhelse_oppland2.gif

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Symptomer på depresjon /angst

Det var vanligere blant kvinner enn blant menn å ha symptomer på psykiske problemer eller plager. Slik var det både i Oppland og andre steder i landet. I Oppland hadde, samlet sett, 7% av mennene og 12% av kvinnene symptomer, en litt lavere andel enn i Hedmark. De som kommer inn under kategorien ”symptomer på psykiske plager” hadde krysset av på at de var litt, ganske mye eller veldig mye plaget på flere av 10 delspørsmål om psykisk helse. Spørsmålene måler psykiske plager som depresjon og angst forholdsvis godt (se definisjoner).

60-årige kvinner hadde oftere slike plager enn yngre og eldre kvinner. Dette likner på mønsteret for utbredelsen av slike plager i Hedmark og Oslo. Det var jevnere aldersfordeling for slike psykiske plager blant menn i Oppland enn det var blant menn i Hedmark og Oslo. I de andre fylkene var denne typen psykiske plager mest utbredt blant 40-årige menn.

Blant kvinner i 40-årsalderen var det bare 8% med psykiske plager i Lillehammer-regionen og Midt-Gudbrandsdal, mens det var 17% på Hadeland. Menn i samme alder hadde også relativ lav andel med plager i Lillehammerregionen (5%) og høy andel på Hadeland (12%). Forskjellene mellom regionene var statistisk sikre for kvinner, men ikke for menn.

Andel menn og kvinner med symptomer på psykiske plager i ulike aldersgrupper Oppland 2001

Vurderingegenhelse_oppland4.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Andel menn og kvinner i alderen 40+45 år med symptomer på psykiske plager i regioner i Oppland 2001

vurderingegenhelse_oppland5.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001