Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

PHOEBE (Promoting Harmonisation of Epidemiological Biobanks in Europe)

PHOEBE var et Coordination Action (CA) prosjekt finansiert av EU’s 6. rammeprogram som ble startet i mars 2006 og avsluttet i august 2009. Prosjektet samlet 18 partnere fra 13 land.

Målet med PHOEBE var å fremme utveksling av informasjon mellom biobanker i Europa, fremme harmonisering samt etablere et forskningsnettverk som ville sikre at europeiske land utvikler og maksimerer bruken av sine forskningsbiobanker. Ved å forvisse seg om at europeiske biobanker samarbeider om sentrale forskningsspørsmål vil Europa kunne fortsette å være banebrytende innen biomedisinsk forskning internasjonalt.
Folkehelseinstituttet ledet PHOEBE, og har hatt hovedansvaret for å gjøre prosjektet kjent for fremtidige samarbeidspartnere. Dr. Jennifer Harris ved Folkehelseinstituttet var koordinator.

PHOEBEs fem arbeidsgrupper

Arbeidet i PHOEBE ble bygget rundt fem tematiske områder (work packages - WP) med eksperter innenfor feltet. De tematiske områdene var de mest sentrale for å overføre biobanking fra et nasjonalt til et internasjonalt nivå og hver arbeidsgruppe gjennomførte egne harmoniseringsaktiviteter. Arbeidet i PHOEBE ble gjort i tett samarbeid med Public Population Projects in Genomics (P3G) i Canada og Public Health Genomics European Network (PHGEN).
PHOEBEs fem arbeidsgrupper

De tematiske områdene (WP):

  • WP1 – Epidemiology and Biostatistics (Epidemiologi og biostatistikk)
  • WP2 – Opportunities for Future Biobanking in Europe (Muligheter for fremtidig biobanking i Europa).
  • WP3 – Databases and Biobank Information Management Systems (Databaser og biobank informasjonssystemer)
  • WP4 – Strategies for Genotyping in large Scale Biobanks (Strategier for genotyping i store biobanker).
  • WP5 – Ethical and Societal Issues (Etikk og samfunnsmessige aspekter)

Fra Folkehelseinstituttet deltok Camilla Stoltenberg, divisjonsdirektør, i WP 1, mens Jennifer Harris, forsker og koordinator, deltok i både WP 1 og 5.

En stor avslutningskonferanse “Harmonizing Biobank Research: Maximizing Value – Maximizing use” ble organisert i Brussels i 2009 og samlet mer enn 250 deltakere fra 35 land. Sluttrapporten fra konferansen kan nedlastes nedenfor.