Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Overvekt og fysisk inaktivitet i Oppland

Publisert Oppdatert


Som for Hedmark går også trenden i Oppland mot rundere former. 60-åringene var kraftigst og knapt 25% i denne alderen hadde helsefarlig overvekt eller fedme.


Samtidig økte andelen fysisk inaktive på 1990-tallet, og blant 60-åringene i Oppland var 25% inaktive i siste undersøkelse (24% av mennene og 26% av kvinnene).

Kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) er et mål for overvekt, der både høyde og vekt inngår i beregningen. Verdens helseorganisasjon regner grensen for overvekt allerede ved 25 kg/kvm, mens fedme defineres ved en KMI på 30 og over. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet fant i en utredning om vekt og helse fra år 2000 grunnlag for å sette 27 kg/kvm som grense for potensielt helseskadelig overvekt (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2000).

I Oppland lå andelen med fedme i underkant av 20% i de to yngste aldersgruppene, andelen var på knapt en av fire 60-åringer, og en av fem 75-åringer for menn og kvinner samlet. Dette er høyere enn det man fant for Oslo for de samme aldersgruppene for 2000-2001. Kvinner i Hedmark og Oppland lå ganske likt i andelen overvektige, mens menn i Oppland befant seg midt i mellom Hedmark og Oslo i andelen overvektige. Unntaket var menn på 30 år, der Oppland hadde flere overvektige enn Hedmark. Mellom regionene i Oppland var det ingen tydelige forskjeller i andelen overvektige eller fete.

Andel menn og kvinner med fedme (kroppsmasseindeks på 30 og over) i Oppland 2001

Overvekt fysisk inaktive1 oppland.gif

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Opplendingene følger trenden og blir rundere

Selv om totalkolesterol og blodtrykk viser en gunstig utvikling, har kroppsvekten økt jevnt både for kvinner og menn fra 1981 til år 2001. Dette er en trend som gjelder både for Oppland og for andre fylker, og som man dessuten finner internasjonalt. I den siste undersøkelsen var gjennomsnittet for kvinner i 40-årsalderen 26,0 og for menn 27,2 kg per kvadratmeter. Når 40-årige menn ligger såpass mye høyere enn kvinner, må en ta i betraktning at KMI ikke skiller mellom muskler og fett. Dette kan nok forklare noe av kjønnsforskjellen i KMI i denne aldersgruppen. Variasjonen i gjennomsnittlig KMI er ellers større for kvinner enn for menn, det vil si at det både er flere fete og flere tynne blant kvinnene.

Kroppsmasseindeks blant 40-åringer i Oppland i perioden 1976-2001

Overvekt fysisk inaktive2 oppland.gif

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Har vi blitt mer stillesittende?

Andelen fysisk inaktive blant 40-åringer i Oppland var høyere ved de to siste undersøkelsene enn ved tidligere undersøkelser på 1990-tallet. I 2001 var 21% av kvinnene og 23% av mennene fysisk inaktive i 40-årsalderen. Andelen inaktive kvinner har imidlertid vært like høy ved tidligere undersøkelser både i 1976 og 1986. Andelen inaktive menn var høyere i 1998 og 2001 enn ved noen av de tidligere undersøkelsene. Ved hver undersøkelse har det samme spørsmålet blitt stilt, og de som sier at de i fritiden leser, ser på fjernsyn eller på annen måte er stillesittende, og ikke oppgir noen form for fysisk aktivitet minst 4 timer i uka, klassifiseres som fysisk inaktive (se avsnitt om definisjoner).

Som vi har sett, har det vært økning i kroppsmasseindeks i Oppland både på 1980- og 1990-tallet, men økningen var sterkest på 1990-tallet. Dette samsvarer sannsynligvis ganske godt med at andelen fysisk inaktive gikk litt opp og ned på 1980-tallet, mens det var et tydeligere hopp til en høyere andel fysisk inaktive på 1990-tallet.

Andel inaktive 40-åringer (leser, ser på fjernsyn e.l. i fritiden) i Oppland i perioden 1976-2001

Overvekt fysisk inaktive3 oppland.gif

 Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Oppland 2001