Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Overvekt og andelen fysisk inaktive i Hedmark

Hedmarkingene følger trenden og blir rundere og rundere. Blant de godt voksne har nå 25% såkalt helsefarlig overvekt, mens andelen fysisk inaktive har gått opp.

Kroppsmasseindeks (KMI) er et mål for overvekt, der både høyde og vekt inngår i beregningen. Verdens helseorganisasjon regner grensen for overvekt allerede ved 25 kg/kvm, mens fedme defineres ved en KMI på 30 og over. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet fant i en utredning om vekt og helse fra år 2000 grunnlag for å sette 27 kg/kvm som grense for potensielt helseskadelig overvekt (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2000).

I Hedmark lå andelen med fedme på ca en av fem i de to yngre aldersgruppene og på ca en av fire i de to eldste aldersgruppene. Dette er høyere enn det man fant for Oslo for de samme aldersgruppene for 2000-2001. Gjennomsnittlig KMI var høyest i Glåmdalregionen både blant menn og kvinner, bortsett fra for 30-årige kvinner, der gjennomsnittet var høyest i Hamarregionen.

Andel menn og kvinner med fedme (kroppsmasseindeks på 30 og over) i Hedmark 2000-2001)

overvektfysisk_inaktive2.jpg

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Kroppsmasseindeks blant menn. Regioner i Hedmark. 2000-2001. Gjennomsnittsverdier i kg per kvadratmeter.

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Kroppsmasseindeks blant kvinner. Regioner i Hedmark. 2000-2001. Gjennomsnittsverdier i kg per kvadratmeter.

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Hedmarkingene følger trenden og blir rundere

Selv om totalkolesterol og blodtrykk viser en gunstig utvikling, har kroppsvekten økt jevnt både for kvinner og menn fra 1988 til år 2000-2001. Dette er en trend som gjelder både for Hedmark og for andre fylker, og som man dessuten finner internasjonalt. I den siste undersøkelsen var gjennomsnittet for kvinner i 40-årsalderen 26 og for menn 27,5 kg/kvm. Når 40-årige menn i Hedmark ligger såpass mye høyere enn kvinner, må en ta i betraktning at KMI ikke skiller mellom muskler og fett. Dette kan nok forklare noe av kjønnsforskjellen i KMI i denne aldersgruppen. Variasjonen i gjennomsnittlig KMI er ellers større for kvinner enn for menn, det vil si at det både er flere fete og flere tynne blant kvinnene.

Kroppsmasseindeks blant 40-åringer i Hedmark i perioden 1988-2000

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Har befolkningen blitt mer stillesittende?

Andelen fysisk inaktive blant 40-åringer i Hedmark var høyere i 1988 enn i 1994. Målt med det samme spørsmålet som tidligere (leser, ser på fjernsyn eller annen stillesittende aktivitet i fritiden), fant man nå i 2000-2001 en høyere andel inaktive enn i 1988. Fra 1994 til 2000 har det altså vært en økning i KMI og andel fysisk inaktive. Fra 1988 til 1994 var det en økning i KMI sammen med en nedgang i andel fysisk inaktive. Det er altså først etter 1994 at økning i kroppsmasseindeks kan sees i sammenheng med økning i fysisk inaktivitet målt med dette spørsmålet.

Andel inaktive 40-åringer (leser, ser på fjernsyn e.l. i fritiden) i Hedmark i perioden 1988-2000

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.