Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Om ungdomsundersøkelsene i Hedmark og Oppland

Ungdomsundersøkelsen i Oppland og Hedmark foregikk i 2001-2002 og ble gjennomført i de samme fylkene som det ble kjørt helseundersøkelser for voksne (OPPHED). Undersøkelsen besto av hovedundersøkelse samt flere tilleggsundersøkelser/ delprosjekter.

Spørreskjemaene

Vi spør ungdommene om ulike temaer slik som for eksempel sykdom og helse, kosthold, idrett, nærmiljø, og hvordan de har det. Vi bruker to ulike skjemaer, et hovedskjema som er likt for alle fylkene, samt ett tilleggsskjema som varierer noe.Ungdommene ble bedt om å fylle ut spørreskjemaer i en dobbelt skoletime. Biologiske prøver inngikk ikke i undersøkelsen, og data for høyde og vekt er selvrapportert.

Hovedskjema (PDF)
Tilleggsskjema (PDF) 

 

Datagrunnlag

Vi henvendte oss til ungdom som hadde fylt 15 år og som gikk i 10. klasse i grunnskolen. De fleste av disse ungdommene var 15 eller 16 år. Svarprosenten ble 88 i Hedmark og 90 i Oppland, etter en purring.

Selv om så mange av ungdommene svarte på undersøkelsen, vil det nok være en viss skjevhet i datamaterialet, som skyldes at det sannsynligvis ikke er tilfeldig hvem som ikke var tilstede da undersøkelsen pågikk. Det kan være større sykelighet blant ungdommene som ikke deltok, eller en overhyppighet av andre problemer.

Den høye svarprosenten vil likevel sikre god representativitet, og undersøkelsen vil derfor gi et relativt godt bilde av ungdommenes helse og leveforhold i år 2001-2002 i Oppland og Hedmark. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2001 i Hedmark og våren 2002 i Oppland.

Usikkerhet i resultatene

Vi har valgt å gi tall for kommuner og regioner som har minst 50 deltakere for hvert kjønn. Dette er gjort slik at den statistiske usikkerheten i tallene som publiseres ikke skal være for stor.

Det betyr at vi kan presentere tall på fylkesnivå og for regionene i Oppland og Hedmark, der flere kommuner er slått sammen (se nedenfor). I tillegg presenterer vi tall for de største kommunene i begge fylker. Dette er Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran i Oppland, og Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Stange og Elverum i Hedmark.

I alle statistiske analyser forekommer to typer feil: Tilfeldige feil som skyldes at vi har et begrenset antall personer med i undersøkelsene våre og systematiske skjevheter som kan oppstå ved at de fremmøtte skiller seg fra de ikke fremmøtte. Noen steder i teksten skriver vi at forskjellene kan være statistisk sikre eller usikre. Forskjeller som her betegnes som statistisk sikre, har en p-verdi på 0,05 eller mindre.

Resultater i tabellene blir presentert som hele prosenter, uten desimaler. Når for eksempel tallet 0 angis i tabellen, betyr dette at verdien ligger et sted mellom 0,0 og 0,049. Tall fra slike undersøkelser er alltid beheftet med en viss usikkerhet, og angivelse av desimaler gir dermed liten mening.

Geografiske regioner

De geografiske regionene som brukes i presentasjonen av resultatene:

       

OPPLAND

HEDMARK

Lillehammerregionen

Lillehammer

Hamarregionen

Hamar

 

Øyer

 

Ringsaker

 

Gausdal

 

Løten

Gjøvik-Toten-Land

Gjøvik

 

Stange

 

Østre Toten

   
 

Vestre Toten

Glåmdal

Kongsvinger

 

Søndre Land

 

Nord-Odal

 

Nordre Land

 

Sør-Odal

Hadeland

Jevnaker

 

Eidskog

 

Lunner

 

Grue

 

Gran

 

Åsnes

Midt-Gudbrandsdal

Nord-Fron

 

Våler

 

Sør-Fron

   
 

Ringebu

Sør-Østerdal

Elverum

Nord-Gudbrandsdal

Dovre

 

Trysil

 

Lesja

 

Åmot

 

Skjåk

 

Stor-Elvdal

 

Lom

 

Engerdal

 

Vågå

   
 

Sel

Fjellregionen

Rendalen

Valdres

Sør-Aurdal

 

Tolga

 

Etnedal

 

Tynset

 

Nord-Aurdal

 

Alvdal

 

Vestre Slidre

 

Folldal

 

Øystre Slidre

 

Os

 

Vang

   

Kontaktinformasjon

Anneli Pellerud