Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Nye resultater fra Helseundersøkelsen i Oppland

Resultatene fra den store Helseundersøkelsen i Oppland 2001er nå klare. Resultatene viser at opplendingene har gått opp i vekt og at flere enn før er fysisk inaktive. Færre innbyggere vurderer sin egen helse som god/svært god enn de gjorde i 1998. Men det er også gode nyheter - både blodtrykket og kolesterolverdiene er gått ned.

Daglig røyking – nedgang fra forrige undersøkelse

Siden forrige undersøkelse i Oppland har andelen dagligrøykere blant 40-åringer gått ned fra 37 til 31% for menn og fra 40 til 37% for kvinner. Nedgangen var altså større for menn enn for kvinner, men det er et positivt hopp nedover i forhold til de små forandringene som har skjedd mellom tidligere undersøkelser. Lillehammerregionen hadde lavest andel røykere. Blant middelaldrende kvinner var det en forholdsvis høy andel røykere i Gudbrandsdalsregionene.

Bedre helse i 1998 enn i 2001?

I Oppland, som i andre fylker, mener de aller fleste at de har god eller svært god helse når de får spørsmål om å vurdere helsa si. Blant 30-åringene mente 84% at de hadde god eller svært god helse og blant 75-åringene var det fortsatt 57% som mente at de hadde god/svært god helse. I alle aldersgrupper var det flere menn enn kvinner som vurderte helsa si som god/svært god. Både i Hedmark og Oppland har det vært en liten nedgang (7%) i andelen 40-åringer som mente at de hadde god eller svært god helse mellom de to siste undersøkelsene i 1998 og 2001. Innen Oppland var det nordgudbrandsdøler som hadde den aller beste vurderingen av egen helse. Ved spørsmål om psykiske plager og problemer kom Lillehammerregionen ut med minst problemer og best psykisk helse.

Vektøkning og flere fysisk inaktive

Vekten har vært økende blant 40-åringer i Oppland siden undersøkelsen i 1981, men har økt mer på 1990-tallet enn på 1980-tallet. Dette er samme mønster som vi har sett i Hedmark og i andre deler av landet. Menn i Oppland hadde i gjennomsnitt lagt på seg vel ett kilo siden forrige undersøkelse i 1998 og en gjennomsnittlig 40-åring veide nå 87,1 kg. Kvinnene hadde lagt på seg 2,5 kg og veide i gjennomsnitt 71,5 kg ved siste undersøkelse. Samtidig tyder våre registreringer på en økning i andelen fysisk inaktive 40-åringer etter 1994, målt med samme spørsmål ved hver undersøkelse. I 2001 oppga 23% av mennene og 21% av kvinnene at de i fritiden stort sett leser, ser på fjernsyn eller driver med andre stillesittende aktiviteter. Tilsvarende andel inaktive i 1994 var 17% både blant menn og kvinner.

Blodtrykk og kolesterol synker

Gjennom helseundersøkelser blant 40-åringer i Oppland siden 1976, har vi kunnet følge verdiene for blodtrykk og kolesterol i flere tiår. Blodtrykket gikk ned mellom 1976 og 1986, særlig for kvinner, var deretter nokså stabilt fram til 1998, og gikk kraftig ned mellom 1998 og 2001. Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk for 40-åringer i Oppland i 2001 var på 128 for menn og 120 mmHg for kvinner. Kolesterolverdiene har også sunket siden 1976, var ganske stabile på 1990-tallet og sank noe for menn mellom de to siste undersøkelsene. Gjennom-snittlig totalkolesterol for 40-åringer i Oppland i 2001 var på 5,7 for menn og 5,4 mmol/l for kvinner.

Det har vært en sterk økning i bruken av både blodtrykksenkende og kolesterolsenkende medisiner på 1990-tallet. Dette virker sannsynligvis inn på blodtrykks- og kolesterolverdier i eldre aldersgrupper. Slike medisiner brukes imidlertid relativt sjelden blant 40-åringene, og den registrerte nedgangen i blodtrykk og kolesterol kan derfor neppe tilskrives behandling med medisiner.

Første gang publisert: 04.03.03