Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

MoRo – beskrivelse av tiltakene

MoRo-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bydel Romsås, Norges idrettshøgskole, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Aker sykehus (diabetesforskningssenteret). Det er igangsatt på bakgrunn av de spesielle helseutfordringene i bydelen, som høy forekomst av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Fysisk aktivitet er vist å ha en gunstig virkning på en rekke helsefaktorer. Målet med prosjektet er derfor å inspirere befolkningen på Romsås til å være mer fysisk aktiv.

Prosjektet startet med en omfattende helseundersøkelse våren 2000, der alle Romsåsinnbyggere i alderen 31-67 år ble invitert. Undersøkelsen innbefattet også spørsmål om sosiale forhold, levevaner, fysisk aktivitetsnivå og holdninger til fysisk aktivitet. Den samme undersøkelsen blir gjentatt våren 2003. I mellomtiden er det igangsatt ulike tiltak i bydelen for å få flere til å bli mer fysisk aktive.

Resultater

Prosjektets første resultater fra helseundersøkelsen våren 2000 viser at diabetes er et større helseproblem enn tidligere antatt, ikke minst i aldersgruppene under 60 år. Blant nordmenn er forekomsten spesielt høy hos menn (9 % i aldersgruppen 40-59 år). Andelen er også stor i enkelte innvandrergrupper (36% blant kvinner fra det indiske subkontinent). Den største overraskelsen var at så mange som 30-50% av de som har diabetes ikke visste at de hadde det. Vi regner med at prosjektets tall er representative for Oslo øst.

Resultatene viser at det er viktig å videreføre arbeidet med å fremme fysisk aktivitet i bydelen. Dette på bakgrunn av at fysisk aktivitet har en gunstig forebyggende og behandlende virkning på diabetes.

Beskrivelse av prosjekt-tiltakene:

Trim til musikk

Dette er enkel og morsom trim som passer for alle, uansett alder og fysisk form.

Dag

Klokkeslett

Oppmøtested

Instruktør

Mandag

19.00 – 20.00

20.00 – 21.00

Ravnkollbakken 71

Roger

Ny!

Onsdag

18.00 – 19.00

19.00 – 20.00

Tiurleiken skole (nye gymsalen)

Louise

Torsdag

19.00 – 20.00

Ravnkollbakken 71

Ingrid

(oppstart uke 2, mandag 6. januar)

Gågruppe

Dette er en enkel og sosial mosjonstype som også passer for alle aldersgrupper og formnivåer.

Dag

Klokkeslett

Instruktør

Tirsdag

10.00 – 11.00

Sidsel

Tirsdag

18.00 – 19.00

Roger

Onsdag

18.00 – 19.00

Kjersti

(oppstart uke 2, mandag 6. januar)

Oppmøtested for gå-gruppene er bommen ved Romsås kirke

Alle Romsåsinnbyggere er hjertelig velkomne til å delta på MoRo-trimmen! Det er gratis og det er ingen påmelding. Ta med godt humør og gode sko! Flott T-skjorte blir utdelt ved oppmøte mer enn 8 ganger!! (Oppstart i uke 2, dvs. mandag 6. januar. Vi holder på frem til og med uke 22).

GÅ 2000-test

Som første bydel/kommune i Norge får alle på Romsås i alderen 20-67 år hver vår og høst fram til 2003 tilbud om en GÅ 2000-test. Dette er en enkel test for å måle den fysiske formen. Etter gjennomført test får man veiledning og råd om fysisk aktivitet av kyndige instruktører. Våren 2003 holder teststasjonen i Humlebyområdet åpent i perioden søndag 04. mai til og med søndag 11. mai. Følg med for nærmere informasjon om åpningstider. Vandrepokal til det borettslaget som stiller med prosentvis flest deltakere! Hjertelig velkommen!

Folkestien ”Romsås Rundt”

Våren 2001 ble det oppmerket en folkesti her på Romsås. Dette er en 3,2 km lang løype som stort sett følger den ytterste gangveien på det indre området på Romsås. Stien er merket med grønne/hvite skilt. I tillegg finnes oppslag av løypekart tre steder langs stien. Severdigheter i nærområdet er merket av på dette kartet. Folkesti-folder er også utarbeidet, og kan fåes ved henvendelse til Helseavdelingen, Romsås bydel. Ta med deg familie og venner på en hyggelig gårunde i nærmiljøet ditt!

Turdagbok

Våren 2002 mottok du en turdagbok i posten (nye kan fås ved henvendelse til MoRo-prosjektet). Dette er et system for registrering av gåturer i Folkestien og andre steder. Turdagboken vil benyttes som del av både individuelle konkurranser og konkurranser mellom borettslagene. Du deltar i konkurransene ved å sende inn dagboken til oss i MoRo-prosjektet. Skulle det være behov, kan du hente flere dagbok-ark på servicetorget eller ved henvendelse til oss i MoRo-prosjektet. Vinnere av høstens turdagbok-konkurranse er Jan Kalsaas, Marit Glinda og Knut Gustavsen. Disse fikk hver sin flotte tursekk fra Bergans!

Folkestimarsj

Hver onsdag har du mulighet til å delta på Folkestimarsjen! Marsjen starter kl. 18.00 ved bommen ved Romsås kirke og man går med en leder sammen rundt Folkestien. Alle er hjertelig velkomne! Deltakelse i Folkestimarsjen skal også føres opp i turdagboken!

Fysisk aktivitet og helse

Forskning viser at en halvtime om dagen med moderat fysisk aktivitet, som for eksempel rask gange, kan være nok til å bedre helsen. Halvtimen kan gjerne deles opp i kortere bolker, for eksempel 3 x 10 min. Den største helsegevinsten får de som går fra å være helt inaktive til å bli litt aktive. Mye av aktiviteten kan ”bakes” inn i hverdagen. Det er ellers viktig å finne aktiviteter en trives med.

Eksempler på aktiviteter:

 • Sykle
 • Gå/sykle til og fra butikk, jobb, skole, venner osv.
 • Ta trappen istedenfor heisen eller rulletrappen
 • Trille barnevogn
 • Svømme
 • Aerobic
 • Vaske bilen
 • Vaske huset
 • Styrketrening
 • Ballspill
 • Gå tur i nærmiljøet/skogen/fjellet
 • Støvsuge huset
 • Danse
 • Leke med barna

Små forandringer i hverdagen kan gi store forbedringer for helsen!

En halvtime om dagen er nok!

Fysisk aktivitet er gøy!

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet ta kontakt med:

Reidun Braut, MoRo-prosjektet/Norges idrettshøgskole

Tlf: 23 42 12 86

E-post: reidun.braut@bro.oslo.kommune.no eller reidun.braut@nih.no

Sist oppdatert: 12.03.03