Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Lavere kolesterol i nord

Kolesterolnivået og blodtrykket i Troms og Finnmark går nedover hos 40-45-åringene. Det innebærer redusert risiko for hjerte-karsykdom. Også røykevanene er i bedring, viser Folkehelseinstituttets helseundersøkelser.

I 2001-2003 ble det gjennomført helseundersøkelser i Troms og Finnmark i samarbeid med Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. I dag legger Folkehelseinstituttet fram resultatene. Det gledelige er at risikoen for hjerte-karsykdom nå faller fordi kolesterolnivå og blodtrykk går nedover. Også andelen dagligrøykere er færre enn tidligere.

De siste 20 årene har kolesterolnivået i Troms og Finnmark falt med 1 mmol/l (figur 1). Det er beregnet at dette alene innebærer nær halvert risiko for hjerte-karsykdom. Dødelighetsstatistikken bekrefter at stadig færre dør av hjerteinfarkt og angina pectoris (iskemisk hjertesykdom) i Finnmark. De siste 30 årene har nedgangen vært 60-70 prosent for aldersgruppen under 70 år. Særlig har det vært en sterk nedgang på 1990-tallet. Hjerte-kardødelighet i Finnmark 1951-2002 (PPT).

- Kolesterolnivået kan med fordel reduseres ytterligere. Gjennomsnittsnivået er 6 mmol/l for 40-45-årige menn. Ideelt sett bør gjennomsnittet enda lenger ned, men det er gledelig å se nedgangen som nå skjer, sier forsker PhD Sidsel Graff-Iversen, Folkehelseinstituttet.

Blant 75-åringer vil bruk av kolesterolsenkende medisiner være med på å redusere det gjennomsnittlige kolesterolnivået, men det er svært få i gruppen av 40-45-åringer som bruker slike medisiner.

Andel dagligrøykere Troms og Finnmark, 2001-03. Utvikling siden 1974-75. 40/42/45-åringer..
Andel dagligrøykere Troms og Finnmark, 2001-03. Utvikling siden 1974-75. 40/42/45-åringer..

Også blodtrykket har falt i de to nordligste fylkene de siste fem årene. Mens høyt kolesterolnivå er viktigste risikofaktor for hjerteinfarkt, er blodtrykket viktigste risikofaktor for hjerneslag. I tillegg har røykevaner stor betydning for begge disse sykdommene. Også andre faktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet og diabetes påvirker risikoen.

Fortsatt er det mange som røyker i Troms og Finnmark, men vanene er i endring. Blant 40-45-åringer røyker 44 prosent til daglig (figur 2). For 30 år siden var det 65 prosent av mennene i Finnmark som røykte. Siden har andelen falt. Kvinnene begynte å stumpe røyken fra rundt 1995.